Atvērti balsošanas iecirkņi

Šodien darbu sāk tautas nobalsošanas iecirkņi, gatavojoties referendumam par tautas tiesībām rosināt Saeimas atlaišanu.

 

Valkas rajona vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Helēna Kurme informē, ka rajonā iecirkņi lielākoties atrodas tajās vietās, kur bija vēlēšanu iecirkņi.

 

 

"Izmaiņas ir tikai Trikātas pagastā un Strenčos, jo tur balsošanas laikā notiks pagasta un pilsētas svētki. Trikātā tagad balsošanas iecirknis ir pagastā padomes ēkā, bet Strenčos - vidusskolā," norāda H. Kurme.

 

Līdz nobalsošanas dienai, 2. augustam, iedzīvotāji nevarēs balsot, iecirkņos būs vienīgi iespēja iepazīties ar likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" tekstu un balsošanas kārtību.

 

 

Tāpat līdz 2. augustam iecirkņos pieņems pieteikumus ar lūgumu organizēt balsošanu dzīves vietās. To drīkst darīt tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj ierasties balsošanas iecirknī. Pieteikumu rīkot balsošanu savā atrašanās vietā drīkst iesniegt arī slimnieku aprūpētāji un personas, pret kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

 

Iesniegums par vēlēšanos balsot savā atrašanās vietā jāiesniedz rakstiski. Rakstītājam jāmin vārds, uzvārds, personas kods un precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai. Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem vēlams norādīt arī ārdurvju kodu un kontakttālruni, pa kuru varētu sazināties problēmsituācijās.

 

Pieteikumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Tā vēlētāja vārdā iesniegumu var uzrakstīt arī iecirknī. Balsošanas dienā Latvijā darbosies 951 balsošanas iecirknis.

Citas ziņas