ESPON programmā būs jauns projektu uzsaukums

Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā ESPON kontaktpunkts Latvijā aicina izmantot ESPON programmas piedāvātās iespējas un sadarbībā ar citām valstīm gatavot projektu iesniegumus devītajā ESPON programmas konkursā.

Konkurss tiks izsludināts šādās prioritātēs:

 1. pielietojamie pētījumi (1.prioritāte):
 • Eiropas kaimiņu reģioni
 • Mazās un vidējās pilsētas to funkcionāli teritoriālajā kontekstā
 • Nabadzības un sociālās izslēgšanas teritoriālā dimensija Eiropā
 • Ekonomiskā krīze: reģionu pielāgošanās
Padziļinātās izpētes projekti, kuri balstīt uz apstiprinātajiem ieinteresēto pušu tēmu pieteikumiem (2.prioritāte) Zinātniskā platforma (3.prioritāte)
 • Eiropas teritoriālo struktūru un dinamikas ESPON Atlants
 • Teritoriālo iespēju un izaicinājumu apzināšana
 • ERAF programmu teritoriālās pieredzes kopums
 • ESPON tiešsaistes kartēšanas rīks
 • ES Teritoriālā uzraudzība un ziņošana
 • Teritoriālā uzraudzība Eiropas makroreģionā- izmēģinājums Baltijas Jūras reģionā
ESPON kontaktpunktu starptautiskās sadarbības tīkla aktivitātes (4.prioritāte)

 Projektu konkursā  aicinām piedalīties augstskolas, pētniecības centrus, kā arī  valsts iestādes un pašvaldības un citus interesentus. Paredzēts, ka šī uzsaukuma rezultātā tiks uzsākti līdz pat 16 jauni projekti. Projekta pieteikumu iesniegšana sāksies 2011. gada 24. augustā un beigsies 2011. gada 20.oktobrī.

 Papildus informācija par ESPON jauno projektu uzsaukumu www.espon.eu. Aicinām piedalīties ESPON Info dienā, kura norisināsies 2011. gada 13. septembrī Briselē (reģistrācija pieejama līdz 2.septembrim).

 ESPON - Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls, kurš izveidots 2002. gadā un radīts, lai atbalstītu politikas attīstību un veidotu Eiropas zinātnisko sabiedrību teritoriālās attīstības jomā.

Citas ziņas