Īpašniekiem jāatskaitās par izmaiņām mežā

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas mežniecībā jau vairāki meža īpašnieki ir iesnieguši pārskatu par veiktajām izmaiņām savās platībās, tomēr no 1500 mežniecības teritorijā reģistrētajiem īpašniekiem to vēl nav izdarījusi pat puse.

Valkas mežniecības mežzinis Jānis Jaunslavietis atgādina, ka meža īpašniekiem vai to tiesiskajiem pārvaldītājiem pārskati par pērn mežos notikušajām izmaiņām jāiesniedz līdz 1. februārim. Meža likums nosaka, ka meža saimniekiem katru gadu ir pienākums iesniegt informāciju par darbībām, kuru veikšanai bijis nepieciešams Meža dienesta apliecinājums. "Ja tas pērn nav izņemts, tad pārskatu nevajag," piebilst J. Jaunslavietis. Ziņas jāsniedz arī par meža bojājumiem, platību atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu un meža ieaudzēšanu. Apliecinājums vajadzīgs, ja īpašnieks nolēmis cirst kokus, iegūt meža reproduktīvo materiālu, rekonstruēt vai radīt meliorācijas sistēmas, būvēt uzņēmumu vai mežsaimniecības ceļu, ja tas var ietekmēt meža stāvokli. Apliecinājums nepieciešams arī minerālmēslu un pesticīdu iestrādei meža augsnē. Par informācijas patiesumu atbildīgs ir meža īpašnieks. Prasības neizpildes gadījumā draud administratīvais sods.

Citas ziņas