Izsludināts projektu konkurss

Projekta „Atklāts grantu konkurss visu tautību Latvijas jauniešu sadarbībai „Pieslēdzies izaugsmei " ietvaros Sorosa fonda - Latvija (SFL) Integrācijas programma sadarbībā ar nodibinājumu Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) sniedz atbalstu grantu veidā biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem, kas savos projektu pieteikumos efektīvi un ilgtspējīgi plānojuši īstenot Latvijas latviešu un nelatviešu jauniešu kopīgas nodarbinātības un mūžizglītības aktivitātes.

„Atbalstu plānots sniegt tiem projektu pieteicējiem, kas savā projekta pieteikumā apliecinājuši skaidru izpratni par to, kā, izmantojot izglītības un profesijas apguves stratēģijas, veicināt jauniešu piederību valstij un atbildību par sabiedrisko un ekonomisko dzīvi Latvijā" uzsver Sorosa fonda - Latvija Integrācijas programmas direktore Liesma Ose

 

Programmā  finansējumu var saņemt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas ar savu darbību sekmē visu tautību Latvijas jauniešu integrāciju un sadarbību. Maksimālais viena projekta budžeta lielums ir LVL 3935. 

 

Līdzekļi tiek piešķirti tādām aktivitātēm kā: amata apmācība un darba prakse pie komersantiem; inovatīvi uzņēmējdarbības prasmju apguves projekti, vides aizsardzības (energoefektivitātes, atkritumu apsaimniekošanas, videi draudzīgas teritoriālās plānošanas iniciatīvas) projekti, sadarbībā ar izglītības iestādēm, vietējām pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem; radošas darbnīcas, konkrētu nākotnē pieprasītu kompetenču apguve; karjeras izglītības projekti.

 

Projektu īstenošana ir jānodrošina etniski jauktās grupās. 

„Mēs esam gandarīti, ka pateicoties šai programmai Latvijas jauniešiem neatkarīgi no tautības būs vēl viena iespēja labāk iepazīt vienam otru, kopīgi apgūstot iemaņas un prasmes, ceļot savu konkurētspēju un iegūstot jaunus draugus, līdz ar to veicinot integrētas Latvijas sabiedrības veidošanos," atzīmē Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda Valdes priekšsēdētāja Olga Veilande.  

 

Projektu pieteikumus jāiesniedz LKIF līdz 2011. gada 16. decembrim.  

Konkursa  nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas:

Citas ziņas