Izveido vienas pieturas mežniecības

Lai uzlabotu privātpersonu apkalpošanas kvalitāti un pilnveidotu uz klientu orientētu pakalpojumu sistēmu Valsts meža dienestā kopš 1. jūlija ir izveidoti klientu apkalpošanas punkti - vienas pieturas mežniecības.

 

Ziemeļvidzemes virsmežniecības teritorijā tādas ir četras. Vienas pieturas mežniecībās mežu īpašnieki un citi interesenti var saņemt konsultācijas, pakalpojumus un informāciju par Valsts mežu dienesta kompetences jautājumiem neatkarīgi no tā, kurā vietā Ziemeļvidzemes virsmežniecībā (Valkas, Valmieras un Cēsu rajons) atrodas viņu meža īpašums. Kopā valstī ir izveidotas 23 šādas mežniecības, lielākoties rajonu centros vai to tuvumā.

 

 

"Ziemeļvidzemes virsmežniecības teritorijā vienas pieturas mežniecības uzdevumus pildīs Valmieras, Valkas, Smiltenes un Priekuļu mežniecības," "Ziemeļlatviju" informē virsmežziņa vietnieks Māris Sestulis.

 

 

Ja meža īpašnieks labi pārzina situāciju savā mežā, ja viņam nav nepieciešama tās mežniecības darbinieku konsultācija uz vietas mežā, kuras teritorijā īpašums atrodas, tad iesniegumu ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem ciršanas apliecinājuma saņemšanai, viņš var iesniegt tuvākajā vai jebkurā citā vienas pieturas mežniecībā.

 

 

Noteiktajā laikā apliecinājumu varēs saņemt turpat vai klienta norādītajā adresē. Valkas mežniecības mežzinis Jānis Jaunslavietis stāsta, ka praktiski šī sistēma darbojas sen, vien tagad tā ir precīzi tiesiski sakārtota un atstrādāta sadarbība starp mežniecībām.

 

 

Pagaidām šo pakalpojumu meža apsaimniekotāji vēl neizmanto. Iespējams, viņi nezina, ka saņemt ciršanas apliecinājumu, mežniecības kompetencē esošos maksas pakalpojumus un konsultācijas vienas pieturas mežniecībā ir ērti.

 

J. Jaunslavietis akcentē, ka meža īpašniekam noteikti jābūt labāk sagatavotam nekā sadarbojoties ar savas piekritības mežniecību.

 

 

"Dažkārt nākas sastapties ar situāciju, ka klients pat īsti nezina ko grib. Viņš vēlas kaut ko cirst, taču vienas pieturas mežniecībā nav viņa īpašuma dokumentu. Bez tiem neko konkrētu ieteikt nevar," stāsta mežzinis. Šādos gadījumos ir problemātiski īpašniekam sniegt atbildi vai ieteikt kādu rīcības plānu. Ja cilvēks būs gana labi sagatavots, tad sarežģījumi neradīsies.

 

Jautāts par aktualitātēm mežniecības darbā J. Jaunslavietis atbild, ka intensīvākais darbs notiek meža atjaunošanas lietās. Diemžēl ir daļa mežsaimnieku, kuri savu pienākumu - 2007. gadā atjaunot noteiktās mežaudzes - nav paveikuši.

 

 

Tiesa, lielākā daļa no kavētājiem nu ir sasparojušies un tikuši līdz labam rezultātam. Mežzinis atzīst, ka situācija meža atjaunošanā kopumā ir pieņemama. Beidzot arī lietus ir uzlijis un tas mazina ugunsbriesmas.

Citas ziņas