Jāveic naftas produktu un alkoholisko dzērienu inventarizācija

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka saistībā ar grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli" ar 2011.gada 1.jūniju tiek palielināta akcīzes nodokļa likme naftas produktiem un noteiktai alkoholisko dzērienu grupai - pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Komersantiem, kuriem ir licence darbībām ar naftas produktiem, kā arī tiem, kuriem ir licence darbībām ar alkoholu, ir jāveic preču inventarizācija pēc stāvokļa uz 1.jūniju. Pārējo alkoholisko dzērienu grupā ietilpst tādi alkoholiskie dzērieni, kā piemēram, alkoholiskie kokteiļi, degvīns, konjaks, brendijs, liķieris un viskijs. Citām alkoholisko dzērienu grupām, kā piemēram, alum, vīnam, negāzētiem raudzētiem dzērieniem un dzirkstošiem raudzētiem dzērieniem akcīzes nodokļa likme netiek palielināta.

Saistībā ar 2011.gada 14.aprīlī veiktajiem grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" no 2011.gada 1.jūnija tiek palielināta akcīzes nodokļa likme pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem. Tādējādi komersantiem, kuriem ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja, vairumtirgotāja un mazumtirgotāja darbībai ar naftas produktiem, ir jāveic visu uzskaitē esošo naftas produktu inventarizācija pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.jūniju.

Tāpat arī komersantiem, kuriem ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja, vairumtirgotāja un mazumtirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, jāveic uzskaitē esošo alkoholisko dzērienu inventarizācija pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.jūniju. Inventarizācijas laikā ir jāidentificē alkoholiskie dzērieni, kuri iepriekš minētā likuma izpratnē atbilst alkoholisko dzērienu grupai - pārējie alkoholiskie dzērieni, un naftas produkti. Par šiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem jāveic akcīzes nodokļa starpības summas samaksa valsts budžetā.

Vienlaikus ar alkoholisko dzērienu inventarizāciju jāveic arī uzskaitē esošo akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizācija un nodokļa starpības samaksa valsts budžetā, ja akcīzes nodoklis atbilstoši uzskaitē esošajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem pirms akcīzes nodokļa likmju maiņas un ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētie vai marķētie alkoholiskie dzērieni nav nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā (attiecas uz apstiprinātiem noliktavas turētājiem, importētājiem un reģistrētiem nosūtītājiem), vai nav saņemti Latvijas Republikā (attiecas uz reģistrētiem saņēmējiem un īslaicīgi reģistrētiem saņēmējiem).

Komersantiem līdz 2011.gada 15.jūnijam VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS, jāiesniedz inventarizācijas saraksta eksemplārs un kopējais akcīzes nodokļa starpības aprēķins ar budžetā maksājamo akcīzes nodokļa starpības summu. Akcīzes nodokļa starpība jāiemaksā valsts budžetā līdz 2011.gada 15.jūlijam.

Inventarizācijas procesa un akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanas atvieglošanai VID aicina izmantot VID izstrādātos metodiskos materiālus "Metodiskais materiāls naftas produktu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 2011.gada 1.jūnijā" un "Metodiskais materiāls par alkoholisko dzērienu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 2011.gada 1.jūnijā", kas atrodami VID mājas lapas sadaļā Nodokļi-Akcīzes nodoklis-Tiesību akti-Metodiskie materiāli. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, uzdot jautājumus elektroniski, izmantojot VID mājas lapu, vai arī vērsties VID Akcīzes pārvaldē Jeruzalemes ielā 1, Rīgā.

Citas ziņas