Jāveic tabakas izstrādājumu inventarizācija

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka saistībā ar grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli" ar 2011.gada 1.jūliju tiek palielināta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem.

Komersantiem, kuriem ir licence darbībām ar tabakas izstrādājumiem, ir jāveic preču inventarizācija pēc stāvokļa uz 1.jūliju, bet mazumtirgotājiem - uz 1.augustu. Akcīzes nodokļa likme tiek palielināta cigaretēm, cigāriem un cigarellām, smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai un citai smēķējamai tabakai.

Saistībā ar 2011.gada 14.aprīlī veiktajiem grozījumiem likumā „Par akcīzes nodokli" no 2011.gada 1.jūlija tiek palielināta akcīzes nodokļa likme tabakas izstrādājumiem. Tādējādi komersantiem, kuriem ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja un vairumtirgotāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, ir jāveic visu uzskaitē esošo tabakas izstrādājumu inventarizācija pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.jūliju.

Tāpat arī komersantiem, kuriem ir speciālā atļauja (licence) mazumtirgotāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, jāveic uzskaitē esošo tabakas izstrādājumu inventarizācija, bet pēc stāvokļa uz 2011.gada 1.augustu.

Inventarizācijas laikā ir jāidentificē tabakas izstrādājumi, kuriem mainās akcīzes nodokļa likme, tas ir, cigaretes, cigāri un cigarellas, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka. Par šiem tabakas izstrādājumiem jāveic akcīzes nodokļa starpības summas samaksa valsts budžetā.

Vienlaikus ar tabakas izstrādājumu inventarizāciju jāveic arī uzskaitē esošo akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizācija un akcīzes nodokļa starpības samaksa valsts budžetā, ja akcīzes nodoklis atbilstoši uzskaitē esošajām akcīzes nodokļa markām ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem pirms akcīzes nodokļa likmju maiņas un ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētie vai marķētie tabakas izstrādājumi nav nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā (attiecas uz apstiprinātiem noliktavas turētājiem, importētājiem un reģistrētiem nosūtītājiem) vai nav saņemti Latvijas Republikā (attiecas uz reģistrētiem saņēmējiem un īslaicīgi reģistrētiem saņēmējiem).

Komersantiem līdz 2011.gada 15.jūlijam, bet mazumtirgotājam līdz 15.augustam VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS, jāiesniedz inventarizācijas saraksta eksemplārs un kopējais akcīzes nodokļa starpības aprēķins ar budžetā maksājamo akcīzes nodokļa starpības summu. Akcīzes nodokļa starpība jāiemaksā valsts budžetā līdz 2011.gada 15.augustam.

Inventarizācijas procesa un akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanas atvieglošanai VID aicina izmantot metodisko materiālu "Metodiskais materiāls par tabakas izstrādājumu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 2011.gada 1.jūlijā", kas atrodams VID mājas lapas sadaļā Nodokļi - Akcīzes nodoklis - Tiesību akti - Metodiskie materiāli.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, uz tālruņiem 67016875 un 67016880, uzdot jautājumus elektroniski, izmantojot VID mājas lapu, vai arī vērsties VID Akcīzes pārvaldē.

Citas ziņas