Lai stumbri būtu taisni un resni

Meža likums nosaka, ka viens no meža īpašnieka pienākumiem ir nodrošināt atjaunotās mežaudzes kopšanu. Lai apzinātu situāciju, pagājušajā gadā Ziemeļvidzemes virsmežniecībā veica atjaunoto mežaudžu kopšanas pārbaudi.

 

"Meža atjaunošanas darbi nav lēti un ir darbietilpīgi, tāpēc ir grūti saprast to meža īpašnieku rīcību, kuri nerūpējas par pašu stādītajām mežaudzēm, tā pazaudējot visu meža stādīšanā vai sēšanā ieguldīto darbu un naudu," uzskata Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris Māris Zariņš.Šogad mežniecību darbinieki līdz 1. novembrim veiks jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes. Speciālisti pārbaudīs 2004. gadā atjaunotās mežaudzes. Nekopto jaunaudžu īpašniekiem atgādinās, ka nepieciešama platību kopšana.

ES palīdzēs jaunaudžu kopējiemDabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonā. Latvijas mežos no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir noteikti jaunaudžu kopšanas ierobežojumi.Ja kopšana tiek veikta laikus, meža īpašniekam atkrīt daudzas problēmas mežaudzes turpmākajā audzēšanas procesā. Katra īpašnieka mērķis ir liela koksnes raža, taisni un resni stumbri ar kvalitatīvu koksni un iespēja to novākt iespējami agrāk. Tieši šo iemeslu dēļ jaunaudžu kopšana ir svarīgākā kopšanas cirte mežaudzes veidošanā, jo tiek izveidots vēlamais audzes sugu sastāvs un biezība. Piemēram, nekoptā lapu koku mežā izaug tikai ap 30 procentu vērtīgu koku. Jaunaudžu kopšana jāveic, kamēr mežaudzes koki nav sasnieguši sešu metru augstumu.Katrs meža īpašnieks var saņemt informāciju pie sava mežsarga vai mežniecībā par to, kā un kad pareizi kopt jaunaudzi. Ja meža īpašniekam pašam nav iespējams veikt jaunaudžu kopšanu, mežniecībās ir pieejami šādu pakalpojumu sniedzēju saraksti. ES Lauku attīstības komiteja ir devusi pozitīvu atzinumu Latvijas Lauku attīstība programmai 2007. - 2013. gadam. Pasākumā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" ir paredzēts ES atbalsts jaunaudžu kopšanai privāto mežu īpašniekiem. Atbalsts būs pieejams arī jaunaudžu kopšanas instrumentu un aprīkojuma iegādei. Pašreiz tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuros būs noteikta kārtība finansējuma izmantošanai. Paredzams, ka jau vasarā varēs kārtot dokumentus atbalsta saņemšanai.

Ceturtdaļa platību nav izkoptaM. Zariņš ir apkopojis Valmieras un Valkas rajona mežniecību darbinieku veikto pārbaudījumu rezultātus par 2003. gadā atjaunoto mežaudžu kopšanas kvalitāti. Kopumā pārbaudītas jaunaudzes 2585 hektāru platībā. Ja, apsekojot platības, konstatēja, ka mežaudzei nepieciešama kopšana, mežniecību darbinieki nosūtīja atgādinājuma vēstules meža īpašniekiem, informējot un aicinot veikt platības izkopšanu. Kopēja darba rezultātā 2007. gadā ir izkopti 44 procenti no pārbaudītajām platībām, 30 procentu jaunaudžu kopšana nebija nepieciešama, bet ceturtdaļa šo platību nav izkopti. Pēc veiktās pārbaudes varēja secināt, kurām mākslīgi atjaunotajām platībām notikusi sugu maiņa, kurām platībām maināma zemju kategorija, tās atgriežot apmežojamo platību fondā (0,2%).Valkas mežniecības mežzinis Jānis Jaunslavietis, lūgts nosaukt rūpīgākos cirsmu kopējus, sacīja, ka grūti salīdzināt īpašnieku, kurš kopj piecus ar to, kura aprūpē ir vairāki simti hektāru.

Citas ziņas