Latvijā veiktas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi bērnu nometņu organizēšanā

Latvijā laikā no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada septembrim tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai" (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19). Šī projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā veiktas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi bērnu nometņu organizēšanas jomā.

Nometnes saskaņošanas atvieglojums, pārskatāmība un pieejamās informācijas saturs ir sasniegumu pamatā, ko atzīst visas bērnu nometnēs iesaistītās puses, bērni un to vecāki, kā arī atbildīgās institūcijas un nometņu organizētāji. Līdz šim vislielākās problēmas radījusi situācija, ka nav vienota legālo nometņu reģistra, kas būtu saistošs visiem atbildīgo iestāžu darbiniekiem un nometņu vadītājiem.

 

Iepriekšējā bērnu nometņu darba prakse rāda, ka nereti netika veikti nepieciešamie saskaņojumi atbildīgajās institūcijās, kā arī nebija iespējams vienkāršā veidā pārliecināties vai konkrētā bērnu nometne ir legāla. Līdz šim bērnu vecāki varēja tikai paļauties uz izplatīto informāciju par nometni, kurā sūtīt savu atvasīti, šobrīd iespējams gan ērti reģistrēt nometni, gan to saskaņot, gan pārskatīt visu pieejamo informāciju un sekot līdzi saskaņojumiem nometnes organizēšnai.

 

Projekta īstenošanas laikā notikuši 7 semināri Latvijā (Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Kuldīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē un Madonā), kuru laikā dalībnieki risināja jautājumus, lai vienkāršotu nometņu saskaņošanas un reģistrēšanas kārtību. Pirmo reizi izveidots unikāls vienotais nometņu reģistrs www.nometnes.gov.lv, kurā nodrošināts arī pastāvīgi pieejams metodiskais atbalsts nometņu vadītājiem, kas sniedzis būtisku ieguldījumu bērnu nometņu darba attīstībai Latvijā. 

 

Projekta īstenotājs - Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs aicina mediju pārstāvjus piedalīties preses konferencē 2011.gada 29.septembrī plkst. 15:00 Rīgā, Strūgu ielā 4. Preses konferencē tiks pārstāvēts Valsts izglītības satura centrs, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Latvijas pašvaldību savienība, kā arī savu viedokli paudīs nometņu organizētāji, bērni un to vecāki.

 

Preses konferencei mediju pārstāvji aicināti pieteikt dalību zvanot pa tālruni +371 2 6521830 vai rakstot uz e pastu [email protected]

 

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

Citas ziņas