Latvijas Krājbankas kontos esošie privatizācijas sertifikāti ir drošībā 1

Ekonomikas ministrija informē, ka privātpersonu un juridisko personu privatizācijas sertifikātu kontos, kas atrodas akciju sabiedrībā „Latvijas Krājbanka", esošie privatizācijas sertifikāti (saskaņā ar likuma „Par privatizācijas sertifikātiem" 18.panta sešpadsmito daļu) ir šo personu īpašums, līdz ar to kredītiestāde var rīkoties ar šiem privatizācijas sertifikātiem tikai atbilstoši sertifikātu īpašnieku dotajiem uzdevumiem.

Ekonomikas ministrija uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka" turpinās savu darbību vai tiks nolemts kredītiestādes darbību izbeigt, privatizācijas sertifikāti joprojām saglabāsies to īpašnieku īpašumā un nav pakļauti riskiem.

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 2011.gada 21.novembrī pieņemtajam lēmumam - apturēt akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka" visu finanšu pakalpojumu sniegšanu -, personas ar to kontos esošajiem privatizācijas sertifikātiem nevarēja veikt nekādas darbības.

Šobrīd akciju sabiedrība „Latvijas Krājbanka" ir pieņēmusi lēmumu, ka ar 2011.gada 24.novembri jebkādi darījumi ar tās klientiem piederošiem privatizācijas sertifikātiem akciju sabiedrībā „Latvijas Krājbanka" ir atļauti. Šobrīd kredītiestāde neveic darījumus kā starpniecības sabiedrība un netiek atvērti jauni privatizācijas sertifikātu konti.

Gadījumā, ja privātpersonai ir nepieciešams atvērt jaunu privatizācijas sertifikātu kontu, tiek lūgts vērsties valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Hipotēku un zemes banka".

Papildus informācijai:

Statistiskā  informācija par privatizācijas sertifikātu skaitu, t.sk. akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka" kontos, uz 2011.gada 1.novembri.

  Privatizācijas sertifikātu skaits (kopā) Tai skaitā AS „Latvijas Krājbanka" T.sk. īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits Tai skaitā AS „Latvijas Krājbanka" konti sertifikāti konti sertifikātiSertifikāti fizisko personu kontos 2,16 milj. 347 539 1,985 milj. 0,127 milj. 676 0,120 milj.Sertifikāti juridisko personu kontos 0,87 milj. 2 117 0,697 milj. 0,006 milj. 176 0,001 milj.Kopā 3,03 milj. 349 656 2,672 milj. 0,133 milj. 852 0,121 milj.Vēl akciju sabiedrībā „Latvijas Krājbanka" ir atvērti 980 privatizācija sertifikātu uzkrāšanas konti, kas atvērti īpašuma objektu privatizācijai, tai skaitā namīpašumu iegādei - 14 konti, zemes iegādei - 638 konti, uzņēmumu un citu īpašumu iegādei - 206 konti, kapitāla daļu (akciju) iegādei - 122 konti.

Atgādinām, ka viena privatizācijas sertifikāta nominālvērtība ir 28 LVL. Privatizācijas sertifikātu var izmantot kā maksāšanas līdzekli, privatizējot vai izpērkot valsts un pašvaldībai piederošo mantu, t.sk. dzīvokļus, zemi, ēkas (būves), vai pārdot tos par tirgus cenu licencētām starpniecības sabiedrībām.

Ar licencēto starpniecības sabiedrību sarakstu, no kurām var nopirkt vai kurām var pārdot privatizācijas sertifikātus, var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājas lapā sadaļā „Privatizācijas sertifikāti" un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra" mājas lapā sadaļā „Statistika".

Komentāri 1

25lati

pardodu 8 sertifikatus, kam interese ieraksti seit mailu.

pirms 9 gadiem, 2011.11.26 13:21

Citas ziņas