Lauku atbalsta dienests veic gala maksājumus

Lauku atbalsta dienests veic gala maksājumus 2011.gada sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem

Sīkāka informācija par valsts un Eiropas Savienības atbalsta likmēm pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Tiešie maksājumi/Atbalsta likmes

Citas ziņas