Līdz 1.septembrim jāsniedz informācija VID 4

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka turpmāk maksājumu pakalpojumu sniedzējiem1 jāsniedz VID informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - maksājumu kontu atvēršanu un slēgšanu (turpmāk - juridisko personu kontiem).

Līdz 2011.gada 1.septembrim jāsniedz informācija par tiem juridisko personu kontiem, kas atvērti un nav slēgti līdz 2011.gada 22.augustam, savukārt, sākot ar 2011.gada 1.septembri, katras kalendāra nedēļas otrajā darbdienā, jāsniedz informācija par iepriekšējā nedēļā atvērtajiem vai slēgtajiem juridisko personu kontiem.

VID sniedzama šāda informācija par juridisko personu kontiem:

- klienta nosaukums (firma);

- vienotais reģistrācijas kods;

- maksājuma konta numurs un valūta;

- konta atvēršanas vai slēgšanas datums.

Informācija jāsniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS) vai parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Savukārt par klientam piešķirto konta numuru, kas neatbilst Latvijā apstiprinātiem un pieņemtiem bankas konta numuriem (t.i., konts neatbilst IBAN numuram), līdz izmaiņu veikšanai EDS, informācija jāiesniedz brīvā formā, VID EDS izvēloties nestrukturētu dokumentu "Informācija VID klientu apkalpošanas centriem" un pie minētā dokumenta pievienojot failu ar sagatavoto informāciju vai nosūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai papīra dokumenta veidā, adresējot VID Nodokļu pārvaldei, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā nodokļu maksātāji var zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties sarunas tēmu „Nodokļi", vērsties tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā, kā arī uzdot jautājumus elektroniski, izmantojot VID mājas lapas sadaļu „Uzdot jautājumu VID" un izvēloties tēmu „Nodokļi".

Minēto kārtību, termiņus un veidu, kādā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz informācija VID par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - maksājumu kontu atvēršanu un slēgšanu, nosaka 2011.gada 13.jūlijā spēkā stājušies Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.532 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu- Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - maksājumu kontiem.

Komentāri 4

EDS

...4% ?!! gadījumos... (s)Valkā 0,001%, it sevišķi (VN) ,sākot ar ilggadīgo, pa(t)stāvīgo grāmvedi, kas ''loti labi izskaidro" vēlamo situāciju" V.Nam-am. par labu. Ar tādu Stāžu var RULLĒT!

pirms 9 gadiem, 2011.08.29 13:01

olo

Kā viss, kas saistās ar VID, viens nesaprotams murgs

pirms 9 gadiem, 2011.08.29 13:14

123

interesanti -cui iešu
ja vajag uzlikt kādu sodus sodus tad izrādās kad par tevi tur jau viss ir zinām , bet ja nav sodu tad atnākiet un kautko sapildiet tad jau mēs redzēsim varbut tad sanāk kautkas ne tā:)

pirms 9 gadiem, 2011.08.30 11:29

Citas ziņas