Mežsaimniecība: Ziemeļvidzemē atjauno vairāk nekā nocērt 1

Apkopotie rezultāti meža atjaunošanā un koksnes resursu izmantošanā 2007. gadā Ziemeļvidzemes virsmežniecībā liecina, ka sabiedrībā izplatītajam uzskatam par mežu samazināšanos nav pamata.

 

 

"Kailcirtēs 2007. gadā mežs izcirsts 4878 hektāros. No tiem Valmieras rajonā - 1255 hektāros, Valkas - 1574 un Cēsu - 2049 hektāros. Salīdzinot ar atjaunotajām platībām, mežs platības ziņā nocirsts par 12 procentiem mazāk nekā kopumā atjaunots," "Ziemeļlatviju" informē Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris Māris Zariņš.

 

 

Izcērt gandrīz pusotru miljonu kubikmetruPavisam Valmieras, Valkas un Cēsu rajonu mežos gan galvenajā cirtē, gan sanitārajās, kopšanas un citās cirtēs kopā izcirsti 1419 tūkstoši kubikmetru koksnes. Lielākais daudzums koksnes (84 procenti) iegūts galvenajā cirtē. Kopšanas cirtes veiktas 6822 hektāru platībā attiecīgi tajās iegūstot 11 procentos no kopējā daudzuma. Pārējā koksne izcirsta sanitārajās un citās cirtēs.

 

Pērn atjaunoti izcirtumi 5518,2 hektāru platībā, tajā skaitā Valkas rajonā 1701,9 hektāros. Platības, kurām atjaunošanas termiņš bija 2007. gads, kopumā ir atjaunotas vidēji 60 procentu apmērā. Vairākās Ziemeļvidzemes virsmežniecības mežniecībās šis rādītājs ir augstāks, piemēram, Valkas rajona Valkas mežniecībā 64,3 procentos. M. Zariņš uzskata, ka panākumu pamatā ir meža īpašnieku attieksme pret pienākumu atjaunot izcirsto mežu, kā arī mežniecību darbinieku sadarbība ar mežu īpašniekiem meža atjaunošanas jautājumos.

 

 

Visiem mežu īpašniekiem, kuru izcirtumiem ir pienācis atjaunošanas termiņš, par to bija atgādināts, sniegta informācija gan kā šo darbu labāk veikt, gan arī par iespējām atrast šo darbu veicējus. Arī šogad šī sadarbība turpināsies, jo mežu atjaunošana ir viena no galvenajām virsmežniecības darba prioritātēm.

 

 

Sodu maksāt nav racionāliDiemžēl jāatzīst, ka ir arī mežu īpašnieki, kas nav savus izcirtumus atjaunojuši normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Par šo normatīvo aktu pārkāpumu viņiem tiks piemērots administratīvais sods, kurš noteikti nebūs mazāks par atjaunošanas izmaksām. Ir vērts padomāt, vai nav vērtīgāk par šo naudu atjaunot izcirtumu, nevis maksāt sodu. Pērn virsmežniecības teritorijā ir apmežotas lauksaimniecībā neizmantotās zemes 227 hektāru platībā.

 

Ļoti nozīmīgs nosacījums kvalitatīva meža izaudzēšanā ir atjaunotā meža savlaicīga izkopšana. Valkas rajonā atjaunotā meža kopšana veikta 953,3 hektāros. Visvairāk paveikts Valkas un Smiltenes mežniecībā.

Komentāri 1

piekasīgais latgalis

Vidzemē vienu cērt, divi vietā izaug...;)

pirms 13 gadiem, 2008.03.27 13:06

Citas ziņas