Mežu īpašnieki pirms lēmuma pieņemšanas “septiņas reizes nomēra”

No 3. novembra līdz 15. decembrim mežu jaunaudžu īpašniekiem ir iespēja pieteikties uz Eiropas Savienības atbalstu programmā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana".

 

Līdzfinansējumu iespējams gūt šādām aktivitātēm: jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa un jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde šo darbu veikšanai. ES atbalsta programmas iespējamās palīdzības apjoms ir līdz 50 procentiem no plānotajām izmaksām.

 

 

"Projektā paredzēto instrumentu un aprīkojuma, iegādei atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti," informē Valsts Meža dienesta Konsultāciju un pakalpojumu centra Valkas nodaļas konsultante Anita Auniņa.

 

A. Auniņa "Ziemeļlatvijai" atzina, ka meža īpašnieku interese par iespējām gūt šo finansējumu pašlaik nav īpaši augsta. Problēma ir tajā apstāklī, ka katrs meža īpašnieks rūpīgi kalkulē, vai viņa finanšu resursi ļaus paveikt iecerētos darbus, jo ES naudu varēs saņemt tikai pēc tam, kad darbs būs paveikts.

 

Meža īpašniekiem ir daudz jautājumu par to, kā lētāk izdarīt to vai citu darbu. Viņi ir piesardzīgi, visu apsver, septiņas reizes nomēra līdz pieņem galīgo lēmumu. Izdevīgāk iesaistīties šajā atbalsta programmā, ja ir gana lielas apsaimniekojamās platības. "Pagaidām neesam uzrakstījuši nevienu konkrētu plānu, vien snieguši dažāda rakstura informāciju. Pašlaik izskatās, ka daži plāni tomēr būs jāsagatavo," stāsta A. Auniņa.

 

Pieteikums ir jāsāk gatavot laikus. Jaunaudzes ir jāuzmēra no jauna, jāveido jauna skice ar robežām. Jaunaudzei pirms kopšanas jābūt tādai, kas neatbilst koptas mežaudzes kritērijiem. Uz jaunaudzēm, kur koku garums sasniedz astoņus metrus, varēs pieteikties vienreiz, uz jaunaudzēm ar garumu līdz četriem metriem par kopšanu varēs pieteikties divreiz.

 

 

 Pretendēt uz Eiropas līdzfinansējumu varēs arī nākamajos gados. Par hektāra jaunaudzes sakopšanu līdzfinansējums var būt līdz 105 latiem, mazvērtīgas audzes atjaunošanu - līdz 420 latiem, instrumentu iegādi - līdz 3500 latiem. Pašlaik lielākā meža īpašnieku interese ir par jaunaudžu kopšanu. Meža apsaimniekošanas plānā jāparedz visas darbības un to pārbaudīs mežniecības speciālisti.

 

Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanas projektu iesniegšana vēl nav atvērta, taču par to jau ir interese. Plāņu pagasta iedzīvotāja Māra Stalmeistare jau aktīvi vāc informāciju par iespējām gūt līdzfinansējumu. Redakcijai ar viņu neizdevās sazināties.

 

 

Savukārt par mežaudžu kopšanu pakalpojumu centrā informāciju ir smēlies Jānis Zutis no Jērcēnu pagasta. Uz "Ziemeļlatvijas" jautājumu, kāpēc viņš izlēmis sadarboties ar Konsultāciju un pakalpojumu centru, meža īpašnieks atbildēja ar pretjautājumu - ar ko gan citu sadarboties. Viņš ir izlēmis izkopt savus sešus hektārus jaunaudžu un pretendēs gan uz palīdzību jaunaudžu apkopšanai, gan nepieciešamo instrumentu iegādei.

 

A. Auniņa atzīst, ka visizdevīgākā palīdzības programma ir tiem, kuru īpašumā ir vairāk par trijiem hektāriem, jo tikai tad var pretendēt uz mežaudžu kopšanas instrumentu iegādi, piemēram, krūmgriezi, atbilstošu spectērpu un zāģi, ja kociņu augstums ir atbilstošs noteiktajām normām, tas ir, astoņiem metriem.

Citas ziņas