Norit Smiltenes novada attīstības programmas izstrāde 2

Šā gada 1.jūlijā parakstīts līgums starp Smiltenes novada domi un personu apvienību SIA „Konsorts" un SIA „Baltkonsults" par 2012. 2018.gadam izstrādi, līdz ar to aktīvi uzsākta plānošanas dokumenta izstrāde.

Attīstības programmas izstrādei izveidotas 4 darba grupas - Pārvaldes darba grupa, Infrastruktūras darba grupa, Uzņēmējdarbības darba grupa un Dzīves vides (Izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālās jomas) darba grupa, kurās iekļauti pašvaldības deputāti, nozaru speciālisti, uzņēmēji un dažādu interešu grupu pārstāvji.

Attīstības programmas izstrādē iesaistīties tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs, laika posmā no šā gada 12.jūlija līdz 10.augustam atbildot uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem sagatavotajiem aptaujas jautājumiem par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Aptaujas anketas var saņemt novada domē, novada pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība", 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana", 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana", 1.5.3.2.aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana".

Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Smiltenes novada pašvaldībā, izstrādājot Smiltenes novada attīstības programmu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 25000 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 25000 LVL.

Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Komentāri 2

smiltēns

Rekur Apollo.lv portālā intervija plaša ar mūsējo šķēpmetēju Līnu Mūzi.

http://www.apollo.lv/portal/sports/articles/245215

pirms 9 gadiem, 2011.07.28 15:11

Braucējs

Tas nozīmē, ka bez eiropas naudas mēs esam nabagi?

pirms 9 gadiem, 2011.07.30 13:18

Citas ziņas