Nosaka kārtību sadarbībai pārrobežu uzturlīdzekļu lietās

Vakar, 19.jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja kārtību, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGF) īstenos centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.

Kārtības mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības (ES) regulas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās piemērošanu. Tā likvidēs visus vēl atlikušos šķēršļus uzturlīdzekļu piedziņai ES.

      Kārtība nosaka UGF uzdevumus, piemēram, nodrošināt palīdzību pieteikuma iesniedzējam, lai tam būtu pievienota nepieciešamā informācija un dokumenti, kā arī sadarbību ar citu ES dalībvalstu ieceltajām centrālajām iestādēm.

 

Kārtībā norādīti pieteikumi, kurus UGF var iesniegt Latvijā dzīvojoša fiziska persona un kurus ar ārvalsts centrālās iestādes starpniecību. Tāpat paredzēta sadarbība ar ārvalsts centrālajām iestādēm pieteikumu ar lūgumiem veikt īpašus pasākumus pārsūtīšanā un saņemšanā.

 

     Kārtība arī noteic, kā UGF nodrošinās regulā noteiktajam personu lokam bezmaksas juridisko palīdzību, lai tās varētu vērsties iestādē vai tiesā, kā arī pārstāvību tiesā.

     Ar kārtību var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. 

Citas ziņas