Notāru dienas 2011 – visā Latvijā

7. un 8. martā notiks ikgadējās Notāru dienas, kuru ietvaros Latvijas zvērināti notāri iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas.

Uz konsultāciju aicināts ikviens iedzīvotājs, kuru interesē jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar laulības līgumu, mantojumu, testamentu, dāvinājumu, uzturlīgumu, bezstrīdus laulības šķiršanu, darījumiem ar nekustamo īpašumu, tostarp ieķīlātu, kā arī citi jautājumi.

Konsultācijas būs iespējams saņemt jebkurā no 120 Latvijas notāru birojiem

no plkst. 11 00 līdz 16 00.

Konsultācijas būs iespējams saņemt arī internetā, saziņai ar notāriem

izmantojot Skype (lietotājvārds: NotaruDienas)

laikā no plkst. 8 30 līdz 17 00.

Ņemot vērā lielo interesi par bezmaksas konsultācijām, arī šogad iedzīvotājiem būs atvērtas Latvijas Zvērinātu notāru padomes telpas Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 20 - 8. Padomes telpās uz konsultācijām īpaši aicināti tie iedzīvotāji, kurus interesējošie jautājumi saistīti ar bezstrīdus laulības sķiršanu.

Notāru dienas notiks sesto gadu un, kā jau ziņots, pagājušā gadā bezmaksas konsultācijas saņēma 6000 iedzīvotāju.

Citas ziņas