Pagastiem un Smiltenei vēl nav zuduši 200 lati

Biedrība "Abulas lauku partnerība" (ALP) atkārtoti izsludinājusi projektu konkursu. Tajā var piedalīties biedrības vai iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kuras darbojas ALP aptvertajā teritorijā.

 

Tas attiecas uz Bilskas, Brantu, Blomes, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagastiem un Smiltenes pilsētu.

 

Tur reģistrētām biedrībām vai iedzīvotāju iniciatīvas grupām ir dota iespēja uzrakstīt vienkāršu projekta pieteikumu un saņemt finansējumu vides sakārtošanai, piemēram, izveidot jaunu vai sakopt jau esošu atpūtas vietu vai sarīkot talku. Finansējumu piešķirs Valkas rajona padome, paredzot 200 latus katram minētajam pagastam un Smiltenes pilsētai.

 

Biedrības vadītāja Sveta Rozīte ar nožēlu atzīst, ka sākotnējā termiņā projektus iesniedza tikai divas biedrības un divas iedzīvotāju iniciatīvas grupas no Variņu, Palsmanes un Smiltenes pagasta.

 

"Mūsu biedrības pārstāvju sapulce nolēma izsludināt projektu konkursa otru kārtu, lai nezustu Valkas rajona padomes piešķirtais finansējums, ko cilvēki var lietderīgi izmantot savas dzīves vietas sakopšanai," būt aktīvākiem rosina S. Rozīte.

 

 

Biedrības un iniciatīvas grupas var iesniegt projektus līdz 15. augustam pēc iepriekš apstiprinātā nolikuma personīgi vai pa pastu biedrībai "Abulas lauku partnerība", iepriekš sazinoties pa tālruni 64774731 vai 26453196. Īpaši tiek gaidīti projektu pieteikumi no Blomes, Brantu, Launkalnes un Bilskas pagasta un Smiltenes pilsētas biedrībām vai iedzīvotāju iniciatīvas grupām.

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu un līdzdalību sakārtotas vides veidošanā un palīdzēt iegūt pieteikumu rakstīšanas pieredzi "Leader" un citiem projektiem.

 

Palsmanes pagasta sieviešu biedrība "Spēkavots" jau iesniegusi pieteikumu projektam "Ar kastani kabatā". "Aiz Palsmanes autobusu pieturas veidojas neglīta teritorija, kuru gribam sakopt - nolīdzināt, iekopt zālienu, iestādīt kastaņas un zaros izkārt vēja zvanus. Tā palsmaniešiem būtu skaista satikšanās vieta," cer "Spēkavota" vadītāja Birute Mežale.

Citas ziņas