Paraksta vākšanas vietas Smiltenes novadā

No šī gada 11.maija līdz 9. jūnijam Latvijā notiks parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai. Parakstu vākšana tiek uzsākta, jo Centrālā vēlēšanu komisijā (CVK) šā gada 29.martā tika iesniegts vairāk nekā 10 000 vēlētāju parakstīts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē".

Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā", kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā".

Šī gada 19.aprīlī, pamatojoties uz Centrālās komisijas rīkojuma, Smiltenes novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai.

Smiltenes novadā ir noteiktas un apstiprinātas 11 parakstu vākšanas. Kā informē Smiltenes novada vēlēšanu komisija, katrā pagasta un pilsēta ir noteiktas pa vienai paraksta vākšanas vietai. Parakstīties par likumprojektu varēs gan darbadienās, gan brīvdienās.

Smiltenes novadā par likumprojektu parakstīties varēs sekojošās vietās

 1. Smiltenes novada dome - Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads , LV 4729;
 2. Bilskas pagasta pārvalde - Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV 4706;
 3. Birzuļu tautas nams - Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV 4721;
 4. Blomes pagasta bibliotēka - Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707;
 5. SIA "Vidzemīte" administratīvā ēka - Rīgas iela 71, ciemats Vidzeme, Smiltenes novads LV 4729;
 6. Grundzāles pagasta padome - Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV 4713;
 7. Launkalnes pagasta padome - Pilskalni, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV 4718;
 8. Austrumvidzemes mežsaimniecība - Silva 18, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV 4729;
 9. Palsmanes kultūras nams - Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV 4724;
 10. Smiltenes un Brantu pagasta pārvalde - Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV 4729;
 11. Variņu tautas nams - Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV 4726.

   Parakstu vākšanas darba laiki no 11.maija - 9.jūnijam:

11. maijs trešdiena 13:00- 18:00   26.maijs ceturtdiena 09:00-13:0012. maijs ceturtdiena 09:00-13:00   27.maijs piektdiena 13:00- 18:0013.maijs piektdiena 13:00- 18:00   28.maijs sestdiena 09:00-13:0014.maijs sestdiena 09:00-13:00   29.maijs svētdiena 09:00-13:0015.maijs svētdiena 09:00-13:00   30.maijs pirmdiena 09:00-13:0016.maijs pirmdiena 09:00-13:00   31.maijs otrdiena 09:00-13:0017.maijs otrdiena 09:00-13:00   1.jūnijs trešdiena 13:00- 18:0018.maijs trešdiena 13:00- 18:00   2.jūnijs ceturtdiena 09:00-13:0019.maijs ceturtdiena 09:00-13:00   3.jūnijs piektdiena 13:00- 18:0020.maijs piektdiena 13:00- 18:00   4.jūnijs sestdiena 09:00-13:0021.maijs sestdiena 09:00-13:00   5.jūnijs svētdiena 09:00-13:0022.maijs svētdiena 09:00-13:00   6.jūnijs pirmdiena 09:00-13:0023.maijs pirmdiena 09:00-13:00   7.jūnijs otrdiena 09:00-13:0024.maijs otrdiena 09:00-13:00   8.jūnijs trešdiena 13:00- 18:0025.maijs trešdiena 13:00- 18:00   9.jūnijs ceturtdiena 09:00-13:00             Iedzīvotāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietās, tiks nodrošināta iespēja Satversmes grozījumu projekta ierosinājumu parakstīt savā atrašanās vietā. Šādās situācijās personai iesniegums ar citu cilvēku palīdzību jānogādā konkrētā pagasta parakstu vākšanas vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" tiks iesniegts Saeimā, ja to atbalstīs ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 153 232 vēlētāji. Ja Saeima vēlētāju iesniegto Satversmes grozījumu projektu pieņems bez satura labojumiem, tas stāsies spēkā. Ja Saeima to noraidīs vai grozīs, būs jārīko tautas nobalsošana, informē CVK.

Citas ziņas