Paredzētas vairākas izmaiņas Kriminālprocesa likumā 1

Šodien, 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Kriminālprocesa likumā. Likuma grozījumu izstrādes pamatmērķis ir nodrošināt savlaicīgāku krimināllietu izskatīšanu, tādējādi efektīvāk nodrošinot personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, kas ir viens no kriminālprocesa pamatprincipiem.

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā praksē konstatētās tiesiskā regulējuma problēmas un praktiķu ieteiktos priekšlikumus likuma izmaiņām.

Paredzēts precizēt procesa dalībniekiem piemēroto procesuālo sankciju, tai skaitā naudas soda izskatīšanas kārtību, lai praksē procesuālo sankciju piemērošana būtu ātrāka un efektīvākā. Tāpat paredzēts precizēt kriminālprocesus veicošo amatpersonu pieņemto lēmumu un amatpersonu rīcības pirmstiesas procesā pārsūdzības kārtību un termiņus.

Tiks precizēta kārtība ar izmeklēšanas darbību vai tiesas sēžu atlikšanu saistīto procesuālo izdevumu piedziņai no personām, kuru dēļ izmeklēšanas darbības vai tiesas sēdes tika atliktas, jo pašreiz praksē šie izdevumi reāli netiek piezīti.

Tiek plānots ieviest iespēju lietās, kurās pirmstiesas procesā noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un piemērojamo sodu, izskatīt pirmās instances tiesā rakstveida procesā, tādējādi paātrinot lietu izskatīšanu un atslogojot tiesu citu sarežģītāku lietu izskatīšanai.

Tiek paredzēts ieviest krimināllietu izskatīšanā tā saucamās „tīrās tiesu instances", proti paredzot, ka rajona (pilsētas) tiesa izskatītu visas krimināllietas kā pirmās instances tiesa, apgabaltiesas, izskatītu tikai apelācijas kārtībā pārsūdzētu rajona (pilsētas) tiesas nolēmumus; savukārt Augstākās tiesas Senāts izskatīs kasācijas kārtībā pārsūdzētu jebkuras tiesas nolēmumu.

Vienlaikus paredzēti pārejas noteikumi, lai nodrošinātu to, ka Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā līdz šī grozījuma spēkā stāšanās brīdim uzsāktās krimināllietas nav jāsāk izskatīt no jauna. Augstākās tiesas Krimināllietu palāta līdz šim izskata apelācijas sūdzības par apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas pieņemtajiem lēmumiem.

Tiek ierobežotas iespējas kavēt lietu izskatīšanu, ja uz krimināllietas iztiesāšanu, kurā piedalās vairāki prokurori vai advokāti, nav ierādies viens no prokuroriem vai advokātiem. Tāpat paredzēts ierobežot iespējas tiesvedības laikā iesniegt pieteikumus par vieniem un tiem pašiem jautājumiem atkārtoti, ja par tiem jau ir bijis izlemts iepriekš.

Tiek turpināts paplašināt iespējas izskatīt lietu apelācijas kārtība rakstveida procesā arī uz gadījumiem, ja apelācijas sūdzībā vai protestā ir izteikts lūgums tikai par kaitējuma kompensāciju un ja prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar, pret to neiebilst.

Likumprojektam tiek paredzēts spēkā stāšanās laiks - 2012. gada 1. jūlijs. Grozījumi vēl jāatbalsta valdībā un jāpieņem Saeimā.

Komentāri 1

vv

izmaiņas kriminālprocesa likumā 2013 kur var tos atrast

pirms 8 gadiem, 2013.01.22 00:29

Citas ziņas