Pārtiku dalīs arī maznodrošinātajiem 2

Ir paplašināts to personu loks, kas var saņemt Eiropas Komisijas finansētās pārtikas pakas. "No 1. jūlija šās pakas var saņemt visi iedzīvotāji, kurus vietējā pašvaldība atzinusi par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un izsniegusi attiecīgu izziņu," informē Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova. Līdz šim tāda iespēja bija tikai trūcīgajām personām, kuras par tādām atzinusi pašvaldība.

Valdība šomēnes papildinājusi Eiropas Komisijas (EK) programmas vistrūcīgākajām personām pārtikas paku saņēmēju loku. Turpmāk pārtikas pakas piešķirs arī ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Maznodrošinātās personas statusu piešķir pašvaldības, tāpēc ir atšķirīgi kritēriji tā saņemšanai. Valkas novadā maznodrošinātā statusu piešķir personai (ģimenei), ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 108 latus. Smiltenes novadā šī summa ir 130 latu. Strenču novada dome maznodrošinātā statusu nepiešķir. Iedzīvotājiem, kuri pretendē uz EK pārtikas paku saņemšanu, jāvēršas pie novada sociālajiem darbiniekiem, un viņi izvērtēs katru situāciju.

Pakas piešķirs arī ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu paredzēto attiecīgās pašvaldības izsniegto izziņu.

Smiltenes, Valkas, Strenču, Beverīnas un Burtnieku novadā EK pārtikas pakas iedzīvotājiem izdala Latvijas Sarkanais Krusts. Smiltenē iedzīvotāji var vērsties LSK nodaļā Dārza ielā 3, Valkā - Rīgas ielā 26, bet citur jāsazinās ar vietējo pašvaldību.

Komentāri 2

Parādiet man Valkā vienu bada cietēju no alkašu vidus.Labāk dodiet to pārtiku daudzbērnu ģimenēm Latgalē.

pirms 9 gadiem, 2011.07.01 15:57

Citas ziņas