Pieejami papildu ERAF līdzekļi tranzītielu sakārtošanai

Aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" trešās kārtas uzsākšanai pieejams Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 9 miljonu latu apmērā.

Līdzfinansējums savstarpēji pārdalīts no citām darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm, kurās tas netika izlietots. 

 

Vienlaikus tiek samazināts maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums vienam tranzītielu sakārtošanas projektam pilsētās, lai atbalstu varētu saņemt pēc iespējas vairāk projektu iesniedzēju. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma minimālais apmērs būs 0.5 miljoni latu, kā līdz šim, bet maksimālais – 2.5 miljoni latu līdzšinējo 5.6 miljonu latu vietā. ERAF līdzfinansējums veido 50% līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.  

 

Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” pieejamais ERAF līdzfinansējums nav pietiekams, lai atbalstītu iespējami lielāku projektu skaitu un vienlaicīgi arī finansiāli apjomīgus projektus.  

 

Kopējais aktivitātē  pieejamais finansējums ir 65.4 miljoni latu, no kuriem 56.4 ir ERAF līdzfinansējums, savukārt 9 miljoni latu nacionālais publiskais finansējums. 

 

To paredz Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”” un Ministru kabineta rīkojumā par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumu, ko otrdien, 4. oktobrī, atbalstīja valdība. 

 

Satiksmes ministrija (SM) tuvākā mēneša laikā izsludinās pieteikšanos aktivitātes trešajai atlases kārtai. Informācija būs pieejama SM mājaslapas sadaļā Investīcijas, kā arī oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Citas ziņas