PVD informē par jaunu klasiskā cūku mēra uzliesmojumu Lietuvas Republikā

Pēc saņemtās informācijas no Lietuvas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta, Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka Lietuvā, Kauņas apriņķa Jonavas rajonā konstatēts klasiskā cūku mēra (KCM) uzliesmojums, kas skāris vienu cūku novietni ar 2 045 cūkām.

Jūnija sākumā jau apkaroja klasiskā cūku mēra uzliesmojumu Kauņas apriņķī. Tas skāra trīs cūku novietnes, no tām lielākajā novietnē bija 16 000 cūkas. Toreiz palīgā kolēģiem devās arī PVD speciālisti, līdzi ņemot arī dzīvnieku humānās nogalināšanas iekārtas.

Novietne, kurā KCM uzliesmojis no jauna, atrodas 5 km attālumā no jūnija sākumā skartās cūku novietnes.

Lietuvas dienests veic visus pasākumus slimības ierobežošanai un likvidācijai, tajā skaitā nosakot uzraudzības un aizsardzības zonu ap skarto novietni. Tāpat Lietuvas dienests ir noteicis cūku tirdzniecības un eksporta aizliegumu visā Lietuvas teritorijā, tomēr tranzīts pa valsts galvenajiem autoceļiem no citām valstīm caur Lietuvu, dzīvniekus neizkraujot un bez apstāšanās, ir atļauts, izņemot vienīgi Jonavas rajonu Kauņas apriņķī.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina Latvijas cūku audzētājus pievērst īpašu uzmanību biodrošības pasākumiem, kas sevišķi svarīgi ir novietnēs, kas ieved vai izved cūkas uz citām valstīm.

Ja dzīvnieku turētājiem rodas aizdomas par cūku inficēšanos ar KCM, aicinām par to nekavējoties informēt veterinārārstu vai attiecīgā reģiona PVD teritoriālo pārvaldi vai zvanīt uz 112.

Tāpat dienests aicina medniekus informēt par gadījumiem, kad novērotas pārmaiņas meža cūku uzvedībā vai mežā atrasti vairāki meža cūku līķi.

Lai pasargātu saimniecību no KCM, cūku īpašniekiem jāievēro svarīgākie biodrošības principi. Svarīgi ir nodrošināt, ka cūku pārvadāšanas transporta līdzekļi (gan vietējais - uz kautuvi, gan starptautiskajiem pārvadājumiem paredzētais), ir iztīrīti un dezinficēti pirms jaunas dzīvnieku kravas ieraušanas un vienmēr - pēc dzīvnieku pārvadāšanas.

Tāpat jānodrošina dzīvnieku kopējus un citus novietnes teritorijā strādājošos ar specapģērbu un apaviem, kurus pēc darba jāatstāj novietnē. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu atrašanos novietnē un tās teritorijā. Pie ieejām/iebrauktuvēm novietnē jāierīko dezinfekcijas paklāji vai bedres. Bez saskaņošanas ar praktizējošo veterinārārstu nedrīkst ievest novietnē dzīvniekus. Aizliegts izbarot cūkām ēdiena atliekas. Jānovērš mājas cūku tieša un netieša saskare ar meža cūkām un citiem savvaļas dzīvniekiem.

Ļoti svarīgi nepieļaut KCM tālāku izplatību no saimniecības, kurā dzīvnieki ir saslimuši ar šo slimību. Ikvienam dzīvnieku īpašniekam nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieku nobeigšanos vai vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem, vai jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar KCM.

Tāpat PVD atkārtoti aicina individuālos cūku īpašniekus/turētājus, kuri par saviem dzīvniekiem nav paziņojuši Lauksaimniecības datu centram, to noteikti izdarīt iespējami īsā laikā, lai nepieciešamības gadījumā dienests varētu operatīvi un efektīvi plānot nepieciešamos apkarošanas pasākumus.

Citas ziņas