Rudenī industriālajiem ražotājiem būs ES fondu finansējums siltumsistēmu rekonstrukcijai

Ministru kabinets šodien, 21.jūnijā, apstiprināja jaunas apakšaktivitātes „Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" izveidi, šim mērķim pārdalot Kohēzijas fonda finansējumu 13 milj. latu apmērā no aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" finansējuma atlikuma.

Atbalsts būs paredzēts atjaunojamo energoresursu izmantošanai komercsabiedrībām, kas ražo siltumenerģiju nolūkā patērēt to savām paša vai lokālās siltumapgādes vajadzībām. Finansējums tiks piešķirts siltumenerģijas ražošanas iekārtām ar uzstādīto jaudu, kas ir lielāka par 3 MW.

 

Projektu īstenošanas rezultātā, modernizējot vai mainot  ražošanu un produktus, tiks paaugstināta autonomo ražotāju konkurētspēja un industriālā kapacitāte.

 Projektu iesniegumu pieņemšana plānota š.g. 3.ceturksnī.

 Detalizētāk ar Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem grozījumiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā var iepazīties Ministru kabineta interneta mājaslapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40219375&mode=mk&date=2011-06-21 .

Citas ziņas