Rūpējas par sabiedrības drošību

Valkas rajonā, arī Smiltenē, šogad 11 cilvēki mācās, kā izmainīt domāšanu un uzvedību saistībā ar dusmām, agresiju un vardarbību, bet septiņi jaunieši gūst motivāciju izmaiņām savā dzīvē.

 

 

Tās ir divas no piecām programmām, kuras saviem klientiem piedāvā Valsts probācijas dienesta Valkas teritoriālā struktūrvienība. Klienti ir nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas, nosacīti notiesātās personas un nosacīti un pirms termiņa atbrīvotās personas.

 

 

Lai būtu mazāk likumpārkāpumuValsts probācijas dienests Latvijā strādā, lai panāktu ilgtermiņa pārmaiņas likumpārkāpēja sociālās uzvedības modelī. Tas saistīts ar sabiedrības drošību un to, lai mazinātu jaunu likumpārkāpumu izdarīšanas cēloņus. "Valsts probācijas dienests rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar cilvēkiem, kuri izcieš sodu sabiedrībā, un palīdz bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā atgriezties," skaidro Valsts probācijas dienesta Valkas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Guntis Albergs. Vienas notiesātās personas izmaksas diennaktī, izciešot sodu sabiedrībā, ir 75 santīmi; ieslodzījuma vietā - 11 lati un 59 santīmi.

 

 

Koriģē sociālo uzvedībuValkas rajonā Valsts probācijas dienests īsteno visas četras probācijas programmas: par vielu lietošanas menedžmentu, cieņpilnu attiecību veidošanu; EQUIP jauniešiem (tā ir programma, kura māca jauniešiem domāt un rīkoties atbildīgi, izmantojot vienaudžu palīdzības metodi); vardarbības novēršanas programmu."Vispārējā sapratnē tās ir sociālās uzvedības korekcijas programmas," skaidro G. Albergs.Piektā ir sociālās uzvedības korekcijas programma jauniešiem, kura likumpārkāpējus motivē mainīt dzīvi.

 

 

Darbiniekus speciāli apmāca2006. gadā probācijas programmu nodarbības Valkas rajonā pabeidza 24 klienti, 2007. gadā - 31.Programmas īsteno tikai apmācīti darbinieki. Valkas rajonā tās ir Valsts probācijas dienesta Valkas teritoriālās struktūrvienības speciālistes: vadītāja vietniece Eva Gulbe un vecākās referentes Ieva Kalniņa un Gita Simule.

Citas ziņas