Saņems Atzinības rakstus

Kā ik gadu, arī šogad, sagaidot 18. novembra svētkus, Valkas rajona padome, uzklausot organizāciju, iestāžu un iedzīvotāju ieteikumus, izvirzījusi apbalvošanai ar Atzinības rakstu cilvēkus, kuri devuši vislielāko ieguldījumu savas pilsētas, novada attīstībā.

Šogad apbalvojumam ir izvirzītas 10 personas un divas iestādes.Rajona padome ar Atzinības rakstu nolēmusi apbalvotLolitu Balodi (par ieguldījumu ģimenisko tradīciju stiprināšanā, izkopšanā un saglabāšanā),Valteru Beldavu (par godprātīgu pedagoģisko darbību un ieguldījumu novada vēstures izpētē),Juri Biezo (par ilggadēju, mērķtiecīgu darbu meliorācijas attīstībā un vides sakopšanā rajonā),Jāni Cīruli (par mērķtiecīgu un sekmīgu darbu lauksaimnieciskajā ražošanā un ieguldījumu sporta dzīves attīstībā),Ženiju Daudzieti (par ieguldīto darbu nevalstisko organizāciju darbības veicināšanā Valkas rajonā),Jāni Ērenštreitu (par ieguldījumu Valkas rajona koru mākslinieciskajā izaugsmē un latviešu mūzikas kultūras izkopšanā),Juri Ezeriņu (par ilggadēju un augsti profesionālu ārsta un aktīvu sabiedrisko darbu),Antru Krili (par dzejnieces Velgas Kriles literārā mantojuma apkopošanu, saglabāšanu un popularizēšanu),Cildu Purgali ( par nozīmīgu ieguldījumu Trikātas pagasta izaugsmē un sakoptas vides veidošanā),Daci Purvlīci (par radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu kora mākslas attīstībā),Birzuļu pamatskolu ( par sekmīgu darbu skolēnu izglītošanā un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā),Smiltenes sporta centru (par aktīvu un mērķtiecīgu darbību, realizējot sporta aktivitātes "Sports visiem").Apbalvojumus pasniegs 18. novembra svinībās.

Citas ziņas