Tiks mainīta dotāciju sadales kārtība vietējās nozīmes pasažieru pārvadājumiem

Izstrādāta jauna valsts dotāciju sadales kārtība, kas paredz lielāku finansējuma piešķiršanu sabiedriskā transporta funkciju nodrošināšanai tiem plānošanas reģioniem, kuros pasažieru pārvadātāji strādā ar zemāku pašizmaksu un lielākiem ieņēmumiem.

To paredz ceturtdien, 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts „Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem".

Patlaban pastāvošā dotāciju sadales kārtība neveicina vietējās nozīmes maršrutos strādājošo pasažieru pārvadātāju darbības efektivitātes paaugstināšanu, jo lielāks valsts finansējums tiek piešķirts plānošanas reģioniem, kuriem bijuši lielāki zaudējumi. Līdz ar to sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji nav ieinteresēti samazināt zaudējumu un viena kilometra pašizmaksas apmēru.

MK noteikumu projekts paredz pilnībā mainīt pašreiz spēkā esošo dotāciju sadales kārtību.

Turpmāk, veicot finansējuma sadali plānošanas reģioniem nākamajam kalendārajam gadam, VSIA „Autotransporta direkcija" vairs neņems vērā tādus kritērijus kā pārvadātāju zaudējumi, bezdarba līmenis un strādājošo vidējā darba samaksa. Toties papildus tiks ņemti vērā tādi parametri kā pārvadātāju viena kilometra pašizmaksa, ieņēmumi uz vienu kilometru un vidējais autobusu noslogojums.

MK noteikumu projekts un jaunā dotāciju sadales metodika vēl ir jāapstiprina valdībā.

Citas ziņas