Uzmanīgi uz ledus!

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus nebūt pārgalvīgiem, kāpjot uz ledus, kā arī atturēt bērnus no izklaidēm uz aizsalušām ūdens krātuvēm. Lai arī lielākā bīstamība ir ziemas sākumā, kad ūdenskrātuves tikko aizsalušas, un pavasarī, kad ledus kļuvis trausls, šobrīd daudzās vietās tas ir mānīgs.

"Turoties gaisa temperatūrai virs plus atzīmes, esot vienam atkusnim pēc otra un tad atkal salam, ūdenskrātuvēs veidojas baltais ledus. Tas ir mazāk izturīgs kā caurspīdīgais ledus. Bīstamākās vietas ir: kur ietek un iztek apakšzemes avoti, strauti, ūdenskrātuvēs, kur ietek siltāks rūpnieciski izmantots ūdens.

Liela uzmanība jāpievērš vietām, kur zemledus makšķernieki izurbuši āliņģus, tur ledus ir neizturīgs," Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Smiltenes posteņa komandieris Jānis Šepters aicina būt piesardzīgiem. Jāpiebilst, ka ledus izturību ūdenskrātuvēs mazina iesaluši krūmi un niedres.

J. Šepteram zināms, ka šoziem Latvijā bijuši divi gadījumi, kad ledū ielūzuši un noslīkuši zemledus makšķernieki. Gadījumos, kad esat ielūzis ledū, jāmēģina noturēties pie ledus malas un jāsauc pēc palīdzības, bet, ja redzat šādu situāciju, nekavējoties jāizsauc glābēji, zvanot uz 112.

 Ja ledū ir ielūzis cilvēks> Jāizsauc glābēji, zvanot uz 112>Ledū ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, bet ne līdz pašai lūzuma vietai>Aptuveni no 2 līdz 4 metru attāluma jāmēģina padot garu zaru, sasietus apģērba gabalus vai kādu citu priekšmetu>Ja ielūzušo steidzas glābt vairāki cilvēki, jāatceras, ka viņi nedrīkst atrasties viens otram cieši blakus>Izvelkot slīkstošo cilvēku uz ledus, no bīstamās vietas līdz pat krastam jāvirzās rāpusAtcerieties, ja redzat bērnus izklaidējamies uz ledus, brīdiniet par iespējamām sekām

Citas ziņas