Valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikums Ziemassvētkos

Ziemassvētki ir ticības un cerību svētki neatkarīgi no tā, kādās tradīcijās tos svinam - kristīgās vai tautiskās. Ticība tam, ka labas domas, vārdi un darbi uzvarēs negatīvo un valdīs pār pasauli. Cerība uz cilvēces saprāta spēku ikvienā izšķirīgā un būtiskā lēmumā, kas nāk valstu un tautu priekšā.

Katrs aizvadītais gads un tā notikumi ietekmē arī Ziemassvētku noskaņas, tomēr šo svētku galvenais vēstījums paliek nemainīgs laiku laikos. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts ir tie pamati, uz kuriem balstās saskanīga un mīlestības vadīta dzīve.

Tās ir vienkārši uztveramas un visiem saprotamas vērtības, tomēr ikdienas dzīvē tās nereti paliek novārtā. Un tikai mūsu pašu rokās un prātos ir iespēja veidot tādu valsti un sabiedrību, kurā valdītu saticība, labklājība un savstarpēja cieņa!

Lai Ziemassvētku vēlējumi un labās domas pavada mūs visus arī nākamajā gadā!

Priecīgus un mierpilnus svētkus!

Citas ziņas