Vēl var parakstīties par grozījumiem Satversmē

Vēl tikai tikai trīs dienas vēlētāji var parakstīties par Latvijas Brīvo arodbiedrību izstrādāto un Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniegto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē", kas paredz tautai tiesības atlaist Saeimu, ja tā nepilda vēlētāju gribu.

Valkas rajona Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Helēna Kurme atgādina, ka pašvaldībās parakstīšanās vietām ir noteikti atšķirīgi darba laiki. To vajadzētu ņemt vērā, lai nebūtu vilšanās. Vēl līdz rītdienai pulksten 12.00 vietējās vēlēšanu komisijās var iesniegt pieteikumus par iespēju parakstīties savā dzīvesvietā. Tas gan attiecas uz tiem vēlētājiem, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt noteiktajās parakstīšanās vietās.

 

 

Visaktīvākie - smiltenieši Vēlētāji vislielāko aktivitāti izrādījuši Smiltenē. Pašlaik pieejami dati tikai uz 1. aprīli. Tie liecina, ka Smiltenē parakstījušies 525 vēlētāji. Savukārt Valkā vēlētāja pienākumu izpildījuši 296, bet Strenčos - 100 personu. Lauku pašvaldībās aktīvākie vēlētāji dzīvo Bilskā un Launkalnē. Visneaktīvākie vēlētāji ir Zvārtavā, Ēvelē un Plāņos. Šodien Valkas rajona vēlēšanu komisija apkopos jaunākos, bet piektdien - gala rezultātus. Par tiem informēsim arī "Ziemeļlatvijas" lasītājus.

 

 

Vidēja aktivitāte Grozījumi paredz mainīt Satversmes 78. un 79. pantu, nosakot, ka ne mazāk kā vienai desmitdaļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Uz 1. februāri Valkas rajonā bija reģistrēts 22 831 vēlētājs. Tātad Valkas rajonā būti jāsavāc 2283 paraksti. H. Kurme secina, ka Valkas rajons pašlaik atrodas vidējā līmenī vēlētāju aktivitātes ziņā.

Citas ziņas