Veselības inspekcija aicina: „Izvēlies bērnam drošu vasaras nometni!”

Līdz ar mācību gada noslēgšanos, aktuāla kļūst bērnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā. Tāpēc, izvēloties bērnu nometni, Veselības inspekcija aicina vecākus pievērst uzmanību ne tikai piedāvātajam mācību vai izklaides pasākumu saturam un izmaksām, bet arī pārliecināties, ka nometne ir oficiāli atzīta* par bērna veselībai drošu un nekaitīgu uzturēšanās vietu.

Tas nozīmē, ka bērnu nometnei jāatbilst higiēnas prasībām, ko apliecina Veselības inspekcijas atzinums, un šīs prasības jāievēro arī nometnes darbības laikā. Higiēnas prasības nometnēm ietver ne tikai tīrīšanas režīma nodrošināšanu, bet arī nosacījumus un prasības telpām, iekārtām un personālam, lai līdz minimumam samazinātu vai likvidētu iespējami kaitīgo vides faktoru iedarbību uz bērnu veselību.

   Veselības inspekcija, novērtējot nometni, pievērš uzmanību nometnes atrašanās vietai, telpām, īpaši tualetes un sanitārajām telpām - vai tās ir atbilstoši aprīkotas, vai ir nodrošināta iespēja nomazgāt rokas pirms ēšanas un pēc tualetes lietošanas.

 

Tualetē jābūt tualetes papīram vai salvetēm, ziepēm un roku žāvēšanas vai susināšanas līdzeklim/ierīcei. Tiek pārbaudīts, vai telpu iekārtojums un apdare atbilst prasībām, telpas ir tīras un tās ir iespējams vēdināt. Apskatot teritoriju, tiek novērtētas arī rotaļu un sporta ierīces - tām jābūt drošām lietošanai - veidotām no kvalitatīva/izturīga materiāla, labi nostiprinātām un bez bojājumiem.

 

   Tāpat nometnēm nepieciešams ievērot prasības drošai telpu uzkopšanai, sadzīves atkritumu savākšanai/uzglabāšanai; nometne jāapgādā ar drošu, kvalitatīvu dzeramo ūdeni, bet nometnes ēdināšanas uzņēmumam jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

Redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju; jābūt norādītai nometnes adresei, organizētāja, nometnes vadītāja un ārstniecības personas tālruņa numuram, atrašanās vietai, dalībnieku skaitam un viņu izvietojumam nometnē.

 

    Iesakām arī vecākiem pašiem, dodoties apskatīt bērnam izvēlēto nometni, pievērst uzmanību tam, ka ir nodrošinātas minētās higiēnas un drošības prasības.

 

    Svarīgi atcerēties, ka nometnē tiek uzņemti tikai bērni ar ģimenes ārsta izziņu, kur norādīta informācija par veiktajām vakcinācijām, pedikulozes pārbaudēm, alerģijām,  hroniskām saslimšanām un speciālo medikamentu lietošanu.

 

    Papildus informāciju par bērnu nometnēm noteiktajām higiēnas prasībām varat iegūt Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv.

    * Ar oficiāli atzītu bērnu nometņu sarakstu var iepazīties Valsts izglītības satura centra mājaslapā www.nometnes.gov.lv sadaļā Nometnes, Nometņu saraksts.

Citas ziņas