VID aicina pieteikt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu

Sakarā ar a/s „Latvijas Krājbanka" darbības apturēšanu Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) aicina visus nodokļu maksātājus, kuriem ir konti a/s „Latvijas Krājbanka" un kuriem ir radušās problēmas nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt nodokļu nomaksu, vērsties VID ar iesniegumu par nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.

Iesniegumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu nodokļu maksātāji var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (dokumentu grupa "Citi" - dokumentu veids "Informācija VID klientu apkalpošanas centriem"), klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā, kā arī pieteikt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību telefoniski pa VID informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi, Elektroniskās deklarēšanas sistēma". VID jau iepriekš atvainojas nodokļu maksātājiem par to, ka sakarā ar nodokļu maksātāju lielo interesi šajā jautājumā VID informatīvā tālruņa līnijas ir ļoti noslogotas.

Pieteikumu, iesniegumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību VID izskatīs maksimāli īsā laikā, nepārsniedzot septiņas dienas. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavējuma naudas aprēķināšana tiks pārtraukta ar 2011.gada 21.novembri.

VID vērš uzmanību, ka gadījumos, kad a/s „Latvijas Krājbanka" ir pieņēmusi izpildei nodokļu maksātāja maksājumu uzdevumu par nodokļu samaksu, taču nav izpildījusi to sakarā ar bankas darbības apturēšanu, VID neaprēķina nokavējuma naudu vai pārtrauc nokavējuma naudas aprēķināšanu uz laiku līdz tiek pieņemts lēmums par bankas darbības atjaunošanu vai bankrotu.

Vienlaikus VID informē, ka VID nav iespējas veikt pieprasīto pārmaksāto nodokļu atmaksu tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir atvērts konts a/s „Latvijas Krājbanka". VID aicina šos nodokļu maksātājus atvērt norēķinu kontu citā kredītiestādē vai arī informēt VID par savu jau esošo norēķinu kontu citā kredītiestādē, uz kuru nodokļu maksātājam veikt pārmaksāto nodokļu atmaksu.

VID vērš uzmanību, ka fiziskajām personām, atverot jaunu kontu citā kredītiestādē, jāinformē par to VID, vēršoties jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā. Ar nodokļu maksātājiem, kuri pieprasījuši pārmaksāto nodokļu atmaksu un iesniegumā norādījuši a/s „Latvijas Krājbanka" kontu, VID darbinieki sazināsies telefoniski, lai informētu klientus un lūgtu sniegt informāciju par kontu citā kredītiestādē, uz kuru veikt pārmaksāto nodokļu atmaksu.

Citas ziņas