ZAAO klienti saņems kalendārus

SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" uzsākusi izsūtīt iedzīvotājiem un uzņēmumiem atkritumu izvešanas kalendārus nākamajam gadam, kā arī informāciju par veicamajiem maksājumiem par atkritumu apsaimniekošanu jeb aprēķinu.

SIA "ZAAO" mārketinga daļas vadītāja Ieva Tabūne skaidro, ka atkritumu izvešanas kalendārā ir norādītas dienas, kad veiks konteineru tukšošanu, kā arī informācija par tuvāko vietu, kur atrodas atkritumu šķirošanai paredzētie konteineri - ekopunkts vai ekolaukums.

I. Tabūne atgādina, ka konteiners tukšošanas dienā, kas norādīta kalendārā, no pulksten 8 jānovieto brīvi piebraucama ceļa vai ielas malā ārpus slēgtās teritorijas. Viņa piebilst, ka par plānoto atkritumu konteinera tukšošanas dienu ZAAO var atgādināt, nosūtot bezmaksas īsziņu uz mobilo tālruni. Informācija par to, kā pieteikties šim pakalpojumam, ir norādīta atkritumu izvešanas kalendārā.

Citas ziņas