Covid-19 izplatības dēļ Valmieras sākumskola mācības turpinās attālināti

Vienam pedagogam un diviem skolēniem konstatējot saslimšanu ar Covid-19, Valmieras sākumskolā 12 klasēm noteikta karantīna un 14 pedagogiem kontaktpersonas statuss, kā rezultātā nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu klātienes mācību procesu. Drošības un piesardzības nolūkā līdz 5.maijam Valmieras sākumskolā mācības notiks attālināti. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

Valmieras sākumskolas vadība ir informējusi bērnu vecākus par attālinātajām mācībām un pateicas par operatīvo rīcību un sapratni!

Vienlaikus skolēnu vecāki aicināti sekot līdzi bērnu un savam veselības stāvoklim, jāvēro, vai neparādās saslimšanas pazīmes, parādoties simptomiem, telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu par tālāko rīcību.

Vienam no vecākiem karantīnas laikā ir iespēja saņemt vienreizēju slimības palīdzības pabalstu bērna pieskatīšanai. Plašāka informācija šeit.

Valmieras sākumskolas telpās veikta dezinfekcija.

Valmieras sākumskolas pedagogi katru nedēļu nodod rutīnas testus – Covid-19 siekalu testus, rīkojoties proaktīvi un atbildīgi.

Covid-19