FOTO: Piedzīvojums Ziemeļgaujā turpinās ar upes ravēšanu un laivošanu

Jau rakstījām, ka Dabas aizsardzības pārvalde  (DAP) šogad no maija līdz novembrim sabiedrībai popularizē dabas teritorijas, kas izceļas ar savdabīgu vai daudzveidīgu ainavu. Viens no šādiem aizsargājamo ainavu apvidiem “Ziemeļgauja”  atrodas Ziemeļvidzemē.

Lai parādītu šā apvidus dabas bagātības, DAP aicina ikvienu interesentu uz pasākumu ciklu “Piedzīvojums Ziemeļgaujā”. 

Sestdien, 27. jūlijā, notika jau trešais piedzīvojums – laivu brauciens pa Gauju Apes novada Virešu pagastā ar pieturas vietu pie Vizlas ietekas Gaujā. 

Tur talcinieki – gan DAP  inspektori, gan iedzīvotāji, kuri pieteicās piedalīties pasākumā,  ar kapļiem, grābekļiem, izkaptīm un citiem darbarīkiem attīrīja Gaujas upes gultni no ūdensaugiem. Šā piedzīvojuma atslēgvārds bija upju straujteces jeb upju straujākie posmi. 

Turpat, pie Vizlas ietekas Gaujā, ir apskates vērts objekts – Vizlas dabas taka, kuru izejot skaistas ainavas ir garantētas.

Vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” 30. jūlija numurā.


Publikācija tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

20190513-1524-logo-vpr-vm-vkkf-mazs.jpg

Daba-iepazīstam un palīdzam