Rīt, 1.jūnijā "Ziemeļlatvijas" piedzīvojums turpināsies pļavās un vecupēs

Nākamo sestdien, 1. jūnijā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu interesentu uz cikla “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” otro pasākumu, kas šoreiz notiks Valkas novadā, Valkas un Zvārtavas pagastos.

Tēma ir parkveida pļavas, dižkoki un vecupes aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, to visu varēs redzēt pārgājienā pa šo apvidu.

Piedalīties var ikviens. Pulcēšanās – 1. jūnijā pulksten 10 Valkas pagasta Zīlē, kas ir apdzīvota vieta netālu no autoceļa Smiltene – Valka, deviņus kilometrus no Valkas. 

Vispirms aptuveni trīs stundas būs pārgājiens ar pārbraucieniem, pēc tam –  pusdienas Gaujas krastā ar līdzpaņemtām maizītēm, bet pasākumu noslēgs talka Zvārtavas pagastā, atjaunojot parkveida pļavas – atbrīvojot  no apauguma lielos kokus. Talka ilgs aptuveni divas stundas.

“Pārgājienā dosimies pa parkveida pļavām, skatīsimies, kādas tās ir apsaimniekotas, kādas – aizaugušas, kā veidojas vecupes,” piemērus nosauc Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa. 

Jau netālu no Zīles ir divas dabas takas – Zīles un Vekšu. Zīles dabas takā apskatāmas Gaujas vecupes un dažādi mežu biotopi. Vekšu dabas taka atrodas apmēram viena kilometra attālumā no apdzīvotas vietas Zīle, to ieteicams apvienot ar Zīles dabas takas apskati. Vekšu dabas taka ierīkota ganību teritorijā, kurā ganās gaļas lopi, viņiem vēlams netuvoties bez īpašnieku klātbūtnes. Takā ar informatīvajiem stendiem var uzzināt par pļavu biotopu apsaimniekošanu noganot, par augu daudzveidību sausās un kaļķainās pļavās, par simtgadīgiem ozoliem, kuros mīt lapu koku praulgrauži, par upju palieņu pļavām, par vecupēm un to veidošanos. Gaujas vecupi un atjaunotās pļavas iespējams vērot no divām skatu platformām.

Sīkāku informāciju par 1. jūnijā gaidāmo pasākumu ciklā “Piedzīvojums Ziemeļgaujā” var uzzināt un arī pieteikties pasākumam, zvanot Dabas aizsardzības pārvaldes vecākajiem valsts vides inspektoriem Rūtai Zepai (tālrunis 26361362) vai Jānim Pērlem (tālrunis 26222682). Iepriekšēja pieteikšanās ir vēlama.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Valkas novada domi.

20190523-1044-ziemelgauja-2-mazs.jpg


Publikācija tapusi ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

20190513-1524-logo-vpr-vm-vkkf-mazs.jpg

Daba-iepazīstam un palīdzam