Aicina pieteikt pretendentus balvai "Gada psihologs"

Latvijas Psihologu biedrība (LPB) izsludina balvu “Gada psihologs” ar nolūku izteikt atzinību psihologiem, kas ar savu darbību ir snieguši īpašu ieguldījumu sabiedrības psiholoģiskajā veselībā vai sasnieguši izcilus rezultātus pētniecībā, tādējādi veicinot psihologu motivāciju, veidot un īstenot uz ētiskiem un likumīgiem principiem balstītu psihologu praksi, kā arī popularizēt mūsdienu psiholoģijas zinātnes atziņas sabiedrībā.

Gada balvu plānots piešķirt trīs kategorijās “Par ieguldījumu psiholoģijas zinātnes attīstībā", “Par ieguldījumu psihologa profesijas attīstībā” un "Gada jaunais zinātnieks". Apbalvojamie psihologi saņems goda rakstu un balvu.

Aicinām izvirzīt pretendentus Gada balvai! Pieteikumi tiks gaidīti līdz š. g. 15. septembrim uz e-pastu: [email protected].

Balvas pretendentiem jābūt ar maģistra grādu psiholoģijā, aktīvi jāpraktizē un/ vai jānodarbojas ar pētniecību un/ vai psiholoģiskās izpētes metožu izstrādi.

Kandidātus var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas; īpaši aicinātas ir augstskolas, kas sagatavo psihologus, un  profesionālās organizācijas. Iesniegumus izvērtēs Konkursa komisija, kuras sastāvā būs LPB Padomes locekļi kopā ar šim mērķim izvirzītajiem psihologu profesionālo organizāciju un sabiedrības pārstāvjiem. 

Gada balvas noslēguma ceremonija paredzēta Psiholoģijas dienu nobeiguma pasākumā, kas šogad plānots 2020. gada 24. oktobrī. Tā formāts būs atkarīgs no situācijas valstī un par tā norisi ziņosim tuvāk nolemtajam datumam.

Dzīvesstils