Aicina uz Psiholoģijas dienām klātienē un tiešsaistē

Astotās gadskārtējās Psiholoģijas dienas aicina interesentus uz konsultācijām, lekcijām, konferencēm un citiem tematiskiem pasākumiem tiešsaistē un klātienē no 16. līdz 24. oktobrim. Pirmo reizi Psiholoģijas dienu ietvaros tiks piešķirta balva “Gada psihologs”, kurai šogad nominēti 15 kandidāti.

Šī gada Psiholoģijas dienas caurvij COVID-19 ieviestās korekcijas, kas skar gan sabiedrības psiholoģisko veselību, gan psihologu profesionālo darbību, un valsts un pašvaldību noteiktie ierobežojumi ir ienesuši pārmaiņas arī tradicionālajās Psiholoģijas dienu norisēs. Daudzi pasākumi notiek attālināti vai kombinētā veidā, kur daļa dalībnieku piedalās klātienē un daļa – tiešsaistē. Līdz ar to daudzi Psiholoģijas dienu pasākumi ir kļuvusi pieejamāki un sasniedzami vēl plašākam interesentu lokam.

Pirmo reizi Psiholoģijas dienu ietvaros tiks piešķirta balva “Gada psihologs” ar nolūku izteikt atzinību psihologiem, kas ar savu darbību ir snieguši īpašu ieguldījumu sabiedrības psiholoģiskajā veselībā vai sasnieguši izcilus rezultātus pētniecībā.  Gada balvas ceremonija paredzēta Psiholoģijas dienu noslēgumā 24. oktobrī, konferences “Psihologu profesionālā darbība – iespējas un izaicinājumi jaunajā profesionālajā statusā” ietvaros.

Psiholoģijas dienu mērķis ir sekmēt atvērtu un radošu vidi profesionālai diskusijai un daudzu pasākumu tiešā mērķauditorija ir nozares profesionāļi. Gadskārtējā Latvijas Organizācijas psihologu konference ar mērķi iepazīstināt klausītājus ar jaunākajiem pētījumiem un vispārēju izpratni par lēmumu pieņemšanu šogad norit divās daļās Zoom platformā. Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) – divas konferences, kas saistītas ar COVID raisītām pārmaiņām un, kā jau minēts augstāk, Psiholoģijas dienas noslēgsies ar Latvijas Psihologu biedrības organizētu zinātniski praktisku konferenci “Psiholoģiskā izvērtēšana, atzinumi un konsultēšana tiešsaistē un klātienē”.

Psiholoģijas dienu ietvaros tiek piedāvāts plašs pasākumu klāsts, kuru ietvaros tiks runāts gan par veselību darba vidē – izdegšanu, lēmumu pieņemšanu un garīgo veselību kopumā, gan par vecāku–bērnu attiecībām, gan – pēcdzemdību emocijām. Tāpat tiks skartas tēmas par iejūtīgu attieksmi pret sevi un dažādām atkarībām. Arī šogad tiek piedāvātas bezmaksas individuālās konsultācijas pie psihologiem, tostarp sporta psiholoģijā, kur pie speciālistiem varēs vērsties gan sportisti, gan treneri. Pasākumi ir brīvi pieejami un lielākā daļa no tiem – bez maksas.

Šogad īpaši jāatzīmē dažādu organizāciju iesaiste – Psiholoģijas dienu pasākumus kuplinās Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs “Intellego”, kā arī Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” un centrs “Dardedze”.

Psiholoģijas dienas kopš 2014. gada koordinē Latvijas Psihologu biedrība. Sekojiet aktuālai informācijai un jaunumiem LPB mājas lapā: https://psihologubiedriba.lv/psihologijas-dienas   un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/psihologijasdienas/.  

Dzīvesstils