Aptaujā makšķerniekus par jomā pastāvošajām problēmām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma veicis makšķernieku aptauju, lai noskaidrotu un apkopotu nozarē pastāvošās problēmas un risināmos jautājumus.

Makšķernieki savu viedokli aptaujā pauduši visai aktīvi – kopumā saņemtas teju 700 anketas. Visaktīvākie ar 334 iesniegtām atbildēm bijuši makšķernieki Vidzemē,  ar 141 anketu seko Kurzeme, ar 110 – Zemgale, bet ar 51 – Latgale. 

Agnese Neimane-Jordane, LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītāja: “Liels paldies visiem, kuri piedalījās aptaujā. Saņemtās atbildes noteikti palīdzēs izprast, kur un kādas problēmas sabiedrība saskata ar makšķerēšanu saistītajās jomās. Aptaujā iesniegti tiešām vērtīgi priekšlikumi gan saistībā ar ūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanu, gan zivju resursu atjaunošanu. Savukārt, pateicoties makšķernieku viedoklim, varēsim labāk plānot arī izglītojošos pasākumus.”

Ņemot vērā to, ka aptaujas dalībnieki ar makšķerēšanu aizraujas krietni vairāk nekā piecus gadus, arī saņemtie priekšlikumi ir ļoti izsvērti un pragmatiski. Lai ikvienam būtu iespēja piekļūt ūdeņiem, makšķernieki vēlas sakārtotākas attiecības ar ūdeņu krastu zemju īpašniekiem. Tāpat tiek rosināts samazināt lomā paturamo zivju skaitu, ne vien nosakot minimālo zivs lielumu, bet arī maksimālo tās garumu. Piemēram, rosināts aizliegt paturēt līdakas, kas garākas par 70 cm, zandartus, kas garāki par 65 cm, un asarus, kas garāki par 40 cm.

Visvairāk aptaujā piedalījušies makšķernieki vecumā no 31 līdz 64 gadiem – kopumā 460, savukārt 162 respondenti bijuši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, 9 – vecumā virs 65, bet 5 – vecumā līdz 15 gadiem. 

Atbilstoši anketās sniegtajām atbildēm, mūsu valstī vispopulārākais makšķerēšanas veids ir spiningošana – to atzīmējuši 566 respondenti, ar 456 balsīm seko pludiņmakšķerēšana, ar 415 – fīdermakšķerēšana, bet ar 320 – zemledus makšķerēšana. 

Apkopotās atbildes no aptaujām tālāku lēmumu pieņemšanai tiks iesniegtas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā. 

Informē: LLKC sabiedrisko attiecibu vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa

Dzīvesstils