Darbinieki Latvijā no vadītājiem visvairāk sagaida cieņu un atzinību, liecina aptauja

Viena no būtiskākajām prasībām, lai darbinieks savu darbu uzskatītu par “normālu”, ir vadītājs, kurš ar cieņu izturas pret saviem padotajiem, noskaidrots veiktajā pētījumā Baltijas valstīs. Respondenti atzina, ka viņu pašreizējās darba vietās tieši vadītāji ir vājākais ķēdes posms. Kopumā Baltijas valstīs izpratne par to, kādam jābūt vadītājam, atšķiras.

Izdegušie un stresa pilnie darbinieki „supervaroņi“

„Šobrīd darba tirgus ir pārpildīts ar „perfekta darba“ piedāvājumiem, un tiek sagaidīts, ka kandidāti būs neapturami “supervaroņi”. Diemžēl tas nav reāli, un šāda attieksme var darbiniekos radīt ar darbu saistītu stresu, trauksmi un arī izdegšanu. Tāpēc mēs vēlamies sākt plašāku diskusiju par normālu darbu – par labām, ilgstošām un veselīgām darbavietām un profesionālām savstarpējām attiecībām,“ stāsta Personāla nodaļas vadītāja Žanna Upeniece.

Nepieciešama cieņa, atzinība un spēja uzklausīt dažādus viedokļus

Aptaujā 1500 darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem Baltijas valstīs tika lūgts nosaukt, kādām īpašībām, viņuprāt, ir jāpiemīt normālam vadītājam. Vairāk nekā puse respondentu uzskata, ka vadītājam ar cieņu jāizturas pret saviem darbiniekiem. Šo iezīmi biežāk izcēla tieši sievietes. 

Latvieši un arī kaimiņi lietuvieši uzskata, ka otrā nozīmīgākā vadītāja īpašība ir spēja izrādīt atzinību un novērtēt savus darbiniekus, toties igauņi vēlas, lai vadītājs ir kompetents savas jomas pārzinātājs. 

Aptaujātie norāda, ka vadītājam ir jāspēj arī uzklausīt citu cilvēku viedokļus, uzņemties atbildību un būt atvērtam jaunām idejām un piedāvājumiem. Šīs prasības norādīja gandrīz puse no visiem respondentiem. Vadītāja spēju uzklausīt citu viedokļus un kritiku augstāk novērtēja tieši cilvēki nobriedušākā vecumā.  

Latvijā novērtē taisnīgu un spēcīgu līderi, mazāk - empātisku 

„Parasti šādās aptaujās cilvēki izceļ lietas, kuru viņiem visvairāk trūkst. Tādēļ fakts, ka Latvijā un Lietuvā cieņa un atzinība ir divas vissvarīgākās vadītājiem izvirzītās prasības, ļauj teikt, ka savstarpējo darba attiecību veidošanā darbavietās vēl ir daudz vietas uzlabojumiem. Jāsaka, ka Igaunijā vērojamas atšķirības, tas, iespējams, ir tādēļ, ka mūsu kaimiņvalsts šajā jomā jau ir attīstītāka,“ komentē Žanna Upeniece.

Viena no īpašībām, kas Baltijas valstīs tiek novērtēta atšķirīgi, ir taisnīgums. To, kā normālam vadītājam svarīgu prasību, uzsver vairāk nekā 40 % latviešu un lietuviešu, bet Igaunijā – tikai 19 % darbinieku.

Tāpat Latvijā katrs trešais strādājošais vēlas strādāt pie spēcīga līdera, bet Igaunijā stingra vadība ir būtiska tikai katram piektajam. 

Tikai 4 % latviešu uzskata, ka normālam vadītājam nepieciešama empātija. Abās kaimiņvalstīs šī īpašība vērtēta krietni augstāk. 

Humora izjūta un labs noskaņojums – patīkamam darba mikroklimatam 

Ir arī vērtības, kur Latvijas un Igaunijas darbinieki ir vienisprātis, bet lietuvieši – atšķirīgās domās. Tas ir jautājums par humora izjūtu un labu noskaņojumu. Ja Latvijā un Igaunijā humoru no vadītājiem sagaida trešdaļa respondentu, Lietuvā to par svarīgu uzskata tikai 17 %. 


Dzīvesstils