Droša svētku svinēšana pirotehnikas klātbūtnē

Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšana bieži vien piemāju pagalmos un publiskās vietās tiek atzīmēta ar salūtu. Valsts policija vēlas atgādināt, ka, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kuru rezultātā var ciest cilvēki, dzīvnieki un īpašuma manta, ir jāievēro pirotehnisko izstrādājumu lietošanas noteikumi, kā arī jāizvairās no tirdzniecības vietām, kur pirotehnika tiek pārdota nelegāli.

Svinību laikā pastāv risks dažādiem negadījumiem, kuru cēlonis lielākoties ir nepareiza pirotehniskā izstrādājuma pielietošana, kad netiek ievēroti attiecīgā izstrādājuma lietošanas noteikumi. Reizēm vainojama arī pirotehnikas zemā kvalitāte. Tieši vairums zemas kvalitātes pirotehnikas izstrādājumi atrodami nelegālās tirdzniecības vietās, kur nav iegūta atbilstošā licence šādu produktu tirgošanai. 

Būtiski uzsvērt, ka atrodoties pirotehnikas tuvumā, ir jāgādā par drošu un pareizu tās lietošanu, lai negadījuma rezultātā netiktu ietekmēta kāda cilvēka vai dzīvnieka veselība, vai bojāts kādam piederošs īpašums.

Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

  • ugunsbīstamos un sprādzien bīstamos objektos un to teritorijā, degvielas cisternu, gāzes balonu un citu viegli uzliesmojošu vai ugunsbīstamu vielu un materiālu tuvumā;
  • bīstamu un kaitīgu vielu un to ražošanas ēku un objektu tuvumā;
  • citās vietās, kurās pirotehnisko izstrādājumu izmantošana var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību vai mantu vai nodarīt kaitējumu videi;
  • zem elektrības un sakaru līnijām, koku zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi;
  • tuvāk par drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, šosejām, ceļu pārvadiem, kādu norādījis ražotājs;
  • daudzdzīvokļu māju pagalmos aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus, kuri nav kontrolējami vai kuriem nav noteikts lidojuma virziens (piemēram, raķetes un pirotehniku, kas pirms aizlidošanas griežas virpuļveidā);
  • ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Valsts policija arī šogad veiks pastiprinātu kontroli pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības vietās un nekavējoties reaģēs uz paziņojumiem par nelegālu pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecību un pirotehnikas izmantošanu huligāniskiem mērķiem. Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības, bet ja pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas rezultātā nodarīts kaitējums personas veselībai vai mantai, vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības. 

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem svētku laikā, rīkoties uzmanīgi pašam un uzmanīt citus darbojoties ar pirotehniku. Lūdzam iedzīvotājus pirkt pirotehniku oficiālajās tirdzniecības vietās, un, ja rodas kādas šaubas, likt pārdevējam uzrādīt licenci. Savukārt par nelikumīgu tirdzniecību vai huligānisku rīcību, kad ar nodomu tiek izmantoti pirotehniski izstrādājumi, lai nodarītu nodarījumu cilvēka veselībai, īpašumam vai dzīvniekiem, aicinām ziņot par to policijai uz numuru 110.


Dzīvesstils