Efektivizēs starpinstitūciju sadarbību, lai novērstu izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma

Rīt, 17. oktobrī, notiks starpresoru vienošanās parakstīšana starp Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Valsts policiju un Ģenerālprokuratūru, ar mērķi novērst personas izvairīšanos no bērna uzturēšanas un apgādāšanas pienākuma.

Pašlaik Krimināllikumā paredzēta kriminālatbildība ne vien par tiesas nolēmumu nepildīšanu, ar kuru uzlikts pienākums nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, bet arī gadījumos, ja parādnieks nepilda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, tādējādi neveicinot bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu.

Starpresoru vienošanās paredz, ka turpmāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot apstākļus, ka parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam (tostarp, ņemot vērā informāciju par parādnieka nodarbinātību un ienākumiem), savlaicīgi par to informēs Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas operatīvi uzsāks un virzīs kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru parādniekam uzlikts pienākums apgādāt bērnu un nodrošināt uzturlīdzekļus. 

Savukārt prokuratūra virzīs kriminālprocesu personas apsūdzībā, piemērojot tādu Kriminālprocesa likumā noteikto kārtību, kas nodrošina pirmstiesas kriminālprocesu pabeigšanu pēc iespējas ātrāk un ekonomiskāk, tostarp, izvērtējot iespēju piemērot vienkāršotos kriminālprocesa pabeigšanas veidus. 

Tāpat ar vienošanās parakstīšanu paredzēts, ka institūcijas ne retāk kā reizi gadā rīkos sanāksmes, lai apkopotu sadarbības rezultātus, konstatētu normatīvā regulējuma piemērošanas problēmas un rastu tām risinājumu, kā arī vienotos par citiem nepieciešamajiem sadarbības pasākumiem. 

Dzīvesstils