Iedvesmo skolotājus, kas kļūst par uzņēmuma vēstnešiem

SIA “ZAAO” jau vairāk nekā desmit gadus paralēli pamatdarbībai, atkritumu apsaimniekošanai, lielu nozīmi velta sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Šobrīd ir izveidotas licencētas mācību programmas dažādu vecumgrupu izglītības iestāžu izglītojamo apmācībai Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”. Uz to 25. oktobrī devās pedagogi, lai apgūtu jaunas prasmes un iedvesmu darbam dabā, vienlaikus kļūstot par vēstnešiem.

“Saturu palīdz veidot sadarbības partneri no Latvijas vadošajām augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm un uzņēmumiem. Pagājušajā  mācību gadā “URDĀ” apmācīti 2850 vispārizglītojošo skolu audzēkņi, izbraukumu nodarbības notikušas pie 1835 pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem. Izziņas braucienā uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” devušies 1372 interesenti no mācību iestādēm, uzņēmumiem, biedrībām, kā arī ģimenes dažādu pasākumu ietvaros,” informē ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane.

“URDAS” vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča norāda: “Šobrīd aktīvi strādājam, lai vides izglītības aktivitātēs piedalītos un vides tēmas spētu veiksmīgi integrēt mācību saturā visas ZAAO darbības reģiona izglītības iestādes, arī tās, kas līdz šim mazāk izmantoja mūsu piedāvājumu. Tāpēc esam uzsākuši darbu ar ZAAO vēstnešiem – pedagogiem, kuri ir atsaukušiem aicinājumam informēt savus kolēģus par “URDAS” piedāvājumu un citām iespējām, kā interaktīvā veidā, ar kompetencēs balstītu izglītību dabaszinātņu, sociālajās un citās mācību jomās, runāt ar pirmsskolēniem un skolēniem par mijiedarbību ar dabu, panākot paradumu un rīcības maiņu vides saudzēšanai.”

Tas bija iemesls, kādēļ 25. oktobrī “URDĀ” pulcējās pedagogi no Skujenes, Stalbes, Smiltenes, Valmieras, Raunas, Vecpiebalgas, Cēsīm, Apes, Rugājiem, Trikātas, Vidrižiem, Umurgas, Liepupes, Rūjienas, Mazsalacas, Salacgrīvas, Rekavas, Matīšu, Trapenes un Limbažu izglītības iestādēm.

Pirmajā tikšanās reizē pedagogu izglītības semināru “Esi dabā!” vadīja Jāzeps Logins – ķīmijas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes docents un nometņu vadītājs. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki iepazīstināti ar dabas izziņas un empātijas veicināšanas metodēm saskarsmē ar dabu, kā arī apguvuši plašu vides spēļu klāstu.

Pasākumu apmeklēt bija plānojusi arī Smiltenes vidusskolas skolotāja Vija Sokolova, kas vismaz desmit gadus aktīvi iesaistās vides aizsardzībā un ar ekoskolas aktivitātēm iedvesmojusi simtiem skolēnu rīkoties videi draudzīgi. “Neparedzētu apstākļu dēļ nevarēju ierasties, taču ļoti ceru, ka šādi pasākumi skolotājiem vēl būs. Vismaz man tā teica. Tas ir svarīgi, jo sabiedrību vajag aizvien vairāk iesaistīt vides aizsardzības jomā. Protams, vispirms jāsāk ar sevi, tad mūsu bērniem un tikai tad pārējiem. Jau tad, kad mācījos ekoskolas kursos, ZAAO piedalījās ar savām idejām un zināšanām, kas ir ārkārtīgi vērtīgas. Apsveicama ir arī ideja skolotājus izvēlēties par neformālajiem vēstniekiem. Mums jau ilgus gadus ir sadarbība ar uzņēmumu, iesaistāmies tā rīkotajās akcijās un konkursos, kā arī dodamies mācību ekskursijās,” sadarbības nozīmīgumu uzsver V. Sokolova.

“Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka mācību iestāžu pārstāvji regulāri tiks informēti par vides izglītības aktualitātēm – jaunākajiem mācību piedāvājumiem “URDĀ”, konkursiem, aktivitātēm un akcijām. Tāpat pedagogiem tiks iesūtīti jaunākie informatīvie un mācību izdevumi, norādes uz elektroniskajiem informācijas avotiem, tiks organizēti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni par vides tēmām.

Dzīvesstils