Jaunā mobilā lietotne “LAT LIT VIETA” palīdz atklāt Latvijas un Lietuvas pierobežu daudzveidību

Tapusi jauna mobilā lietotne “LAT LIT VIETA”, kurā var iepazīties ar programmas Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības 2014.–2020.gadam projektiem. Lietotnē ietverti pārrobežu objekti Latvijā – Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Lietuvā – Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķos.

Izmantojot lietotni, var ērti meklēt objektus kartē vai pēc atslēgvārdiem, vai izvēloties vienu no piecām kategorijām: kultūras mantojums, daba, izglītība, sports un atpūta, sabiedriskie pakalpojumi un infrastruktūra. Pašlaik lietotnē ir vairāk nekā 160 objekti abās valstīs, kas aptver visas četras programmas prioritātes: ilgtspējīga un tīra vide, atbalsts nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums, uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā.

"Mēs vēlējāmies parādīt programmas projektu daudzveidību jaunā, viegli pieejamā un atraktīvā veidā. Mēs mudinām ikvienu izmēģināt jauno mobilo lietotni un pārliecināties, kādas izmaiņas programma ir devusi iedzīvotājiem," stāsta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam, pārstāve Zanda Mangule.

Lietojot aplikāciju un apmeklējot katru objektu, kas parādīts kartē, lietotājs iegūst vienu punktu. Savācot vismaz 20 punktus, lietotājs var saņemt programmas suvenīru vai arī izvēlēties turpināt krāt punktus un iegūt vērtīgākas balvas.

Lietotnē ir ietverta tikai daļa no visiem programmas objektiem, iekļaujot tādus, kuri ir pieejami plašākai sabiedrībai un kurus varētu būt interesanti apmeklēt, vienlaikus cenšoties parādīt arī programmas objektu daudzveidību. Visu programmas objektu karti var aplūkot programmas mājaslapā: http://latlit.eu/supported-projects/. Projektu īstenošanas gaitā tiks pievienoti aizvien jauni objekti.

Lai lejupielādētu lietotni, apmeklējiet Google Play (Android tālruņiem) vai App Store (IOs tālruņiem) un meklējiet "LAT LIT VIETA".

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam tiek īstenota Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālās sadarbība” ietvaros. Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā.Kopējais programmas finansējums, kas pieejams projektiem, ir 51,67 miljoni eiro. Šobrīd tiek īstenoti 90 programmas projekti.


20181010-1102-logo-mobila-lietotne.png

Dzīvesstils