Kas jāņem vērā, lai izmantotu iespēju mantot pensiju 2. līmeņa uzkrājumus?

Sākot ar nākamo gadu, Latvijā būs iespējams mantot pensiju 2.līmeņa uzkrājumus. Mantots tiks viss kapitāls, kas uzkrāts, sākot ar 2020. gadu, kā arī 80% no līdz šī gada beigām uzkrātā. Svarīgi ņemt vērā, ka personai būs jāizvēlas, kādā veidā uzkrājumu nodot mantojumā. Ja netiks izdarīta nekāda izvēle, pensiju 2. līmenis nebūs mantojams. 

Pensiju 2.līmeņa mantošana – solis pretī nodokļu maksātājiem

“Cilvēkam ir svarīgi zināt, kur nokļūst viņa nodokļos samaksātā nauda, un būt pārliecinātam, ka pensijām novirzītie līdzekļi – 6% no bruto algas – tiešām pieder viņam pašam. Tādēļ pensiju 2. līmeņa mantošana ir liels solis uz priekšu,” saka Iļja Arefjevs, Luminor Asset Management valdes loceklis. Būtiski, ka jaunie grozījumi uzkrāto kapitālu ļaus atstāt mantojumā jau pirms pensionēšanās vecuma. Līdz šim bija iespēja izmantot mūža pensijas apdrošināšanu, sasniedzot pensionēšanās vecumu, kas ar dažādiem nosacījumiem ļāva atstāt mantojumā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu. 

Pensiju 2.līmeņa kapitāls būs mantojams, sākot ar 2020. gadu. Šīs izmaiņas ir ļoti nozīmīgas, jo nodokļu izlietojumam bieži vien ir krietni lielāka nozīme nekā nodokļu lielumam. Šis kapitāls tiek krāts pensijai, lai nebūtu jāpaļaujas tikai uz pensiju 1.līmenī, kas ir atkarīgs tikai no strādājošo un pensionāru skaita attiecības pensijas saņemšanas brīdī. Pensiju otrais līmenis tiek pilnībā finansēts no nodokļu maksātāju naudas – tie ir 6% no strādājošo bruto algas, un, līdz ar šiem grozījumiem, varēs gūt pārliecību, ka pensiju otrā līmeņa kapitāls pieder pašam cilvēkam. Viss kapitāls, kas tiks uzkrāts līdz šī gada beigām, tiks mantots 80% apmērā, savukārt sākot ar nākamo gadu uzkrātais tiks mantots pilnībā.

Lai mantotu, obligāti jāizdara izvēle

Ļoti svarīgi ņemt vērā, ka, ja klients neizvēlēsies kādu no pensiju otrā līmeņa mantošanas iespējām, tad nāves gadījumā pirms pensionēšanās vecuma iestāšanās, šis uzkrājums tiks ieskaitīts speciālajā valsts budžetā, tāpat kā līdz šim. Lai uzkrājumu varētu atstāt mantojumā, ir jāizdara izvēle starp divām iespējām. Pieņemtie grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, paredz, ka pensijas kapitālu būs iespējams pievienot citas personas 2.pensiju līmeņa uzkrājumiem, un šādā gadījumā var izvēlēties tikai vienu personu. Otra iespēja ir atstāt pensiju kapitālu Civillikumā noteiktajā kārtībā, kas paredz kapitāla izmaksu naudā un nodrošina iespēju to atstāt vairākiem mantiniekiem. Abos gadījumos laika gaitā būs iespēja mainīt mantiniekus. Kārtību, kā personas varēs noteikt savu izvēli, kam atstāt šo naudu, noteiks Ministru kabinets.

Pusmiljonam šobrīd pensiju 2.līmenī uzkrāts mazāk par vienu tūkstoti eiro

Pensiju 2.līmeņa kapitāla statistika atklāj satraucošu ainu, turklāt tendences būtiski nemainās jau vairākus gadus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati rāda, ka 2019. gada 31. martā 446 tūkstošiem klientu pensiju otrajā līmenī ir uzkrāts mazāk par vienu tūkstoti eiro. Tas ir gan iedzīvotāju emigrācijas sekas, jo daudzi no šiem cilvēkiem vairs nestrādā Latvijā. Taču vienlīdz liela ir ēnu ekonomikas un minimālo algu saņēmēju dominante uz šo rādītāju. Uzkrājums otrajā pensiju līmenī starp 5 un 10 tūkstoši eiro ir 185 tūkstošiem cilvēku, starp 10 un 20 tūkstošiem eiro – 52 tūkstošiem, bet virs 20 tūkstoši eiro uzkrājumā ir tikai nepilniem 10 tūkstošiem klientu. 


Dzīvesstils