Latvijā izveidota blogeru un influenceru asociācija

Piektajā novembrī tika nodibināta Latvijā pirmā un vienīgā Blogeru un influenceru asociācija, kas apvienos nozares profesionāļus, kā arī iesācējus emuāristus, kuru darbība atbilst augstiem kvalitātes standartiem un profesionālās ētikas normām. „Influenceru un blogeru tirgus ir jāsakārto,” saka asociācijas dibinātāja Maija Armaņeva. „Pēc tā ir pieprasījums ne tikai no reklāmdevēju, bet arī no pašu ietekmētāju puses. Pirmais darbseminārs ietekmētājiem, kas notika 1. novembrī un bija veltīts emuarēšanas juridiskajiem aspektiem, parādīja, cik daudz visdažādāko jautājumu rodas emuāristiem, un uz tiem ir jādod kompetentas atbildes.” 

Blogeru un influenceru asociācijas dibinātāja ir Maija Armaņeva — profesionāla pilna laika emuāriste, daudzu starptautisku zīmolu vēstnese ar vairāk nekā triju gadu profesionālo pieredzi emuarēšanā. Viņa apgalvo, ka emuāristi bieži konsultējas ar vairāk pieredzējušiem kolēģiem, kā popularizēt savu profilu, kā sākt strādāt ar zīmoliem, kas ir un kas nav pieļaujams no ētikas viedokļa, kā veidot cenas un kad var sākt prasīt honorārus par saviem pakalpojumiem. „Vissarežģītākie ir juridiskie jautājumi,” stāsta Maija. „Iesācēji emuāristi, protams, nezina, kā pareizi izrakstīt rēķinus un veikt grāmatvedības uzskaiti, šaubās, kādai darbības formai dot priekšroku — patentmaksai, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību vai saimnieciskajai darbībai, vai arī vispār nereģistrēties un strādāt, pamatojoties uz autoratlīdzības līgumiem, tāpat daudz jautājumu ir saistīts ar to, kādus izdevumus drīkst norakstīt. Piemēram, vai par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatīti tēriņi par apģērbu, transportu, fotosesiju rekvizītiem vai korektoru, kurš pārbauda sagatavoto publikāciju stilistiku un pareizrakstību?” paskaidro Maija un piebilst, ka plāno uzturēt kontaktus ar Valsts ieņēmumu dienestu un izskaidrot emuāristu darbības nianses, lai turpmāk visiem būtu vienkāršāk sadarboties.

Maija norāda, ka asociācijas mērķis ir apvienot un informēt emuāristus un sabiedriskās domas veidotājus par aktuālām tendencēm, konsultēt juridiskos jautājumos, uzraudzīt kvalitātes standartu un ētikas normu ievērošanu, kā arī palīdzēt reklāmdevēju meklējumos. Turklāt asociācijas dalībnieki regulāri tiksies diskusijās, lai kopīgi apspriestu problēmjautājumus, piemēram, cenu politikas veidošanu, lai nebūtu ne pārmērīgi paaugstinātu cenu, ne atklāta dempinga.

Reklāmdevēji uzskata, ka asociācijas dibināšana ir ļoti svarīgs Latvijas ietekmētāju tirgus sakārtošanas pasākums. „Emuarēšanas joma Latvijā vēl ir ļoti jauna un nesakārtota, tāpēc šāda asociācija, kas mācītu ietekmētājiem amata smalkumus un informētu par aktuālajām tendencēm, ir pilnīgi nepieciešama,” komentē komunikācijas aģentūras A. W. Olsen & Partners projektu vadītāja Baltijas valstīs Marija Vorkule. „Darbā ar jaunajiem emuāristiem bieži rodas jautājumi par viņu profesionalitāti: reizēm publikācijās klibo fotogrāfiju un tekstu kvalitāte, tiek pieļautas faktu kļūdas, tiek aizmirsti tēmturi un tagi. Daudziem neienāk prātā, ka publikācijas ir jāsaskaņo, turklāt, vēlams, darba laikā, nevis sestdienas vakarā, jo parasti tekstu apstiprina ne tikai aģentūras pārstāvis, bet arī pats klients. Nav ētiski reklamēt konkurējošus zīmolus vienlaikus vai ar minimālu intervālu. Kad nonāk līdz juridiskām niansēm, bieži pēdējā brīdī izrādās, ka persona nevar izrakstīt rēķinu un ir jāslēdz autoratlīdzības līgums, kas dažkārt ir nāvējoši budžetam. Ir bijuši gadījumi, kad rēķinus izrakstījis emuārists, kas nekā nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā. Būtībā tas ir rēķins, ko skolēns uzrakstījis uz salvetes. Bieži rēķins ir izrakstīts par summu X, bet zem šīs summas ir pierakstīts „+ PVN 15 %”, bet tas ir pilnīgi nepareizi. Tādu piemēru ir daudz, tāpēc noteikti ir nepieciešama asociācija, kas uzņemsies uzdevumu mācīt jaunajiem ietekmētājiem darba fineses.”

Blogeru un influenceru asociācijas dibinātāja informē, ka jau pirmajā asociācijas darba dienā parādījās pirmie interesenti, kas vēlas pievienoties organizācijai. 


Dzīvesstils