Ļauj vecajām brillēm atdzimt Elitas Patmalnieces mākslas darbā

Daudziem no mums savas dzīves laikā nācies nomainīt vairākus briļļu pārus. Ko darīt ar tām brillēm, kas vairs nav nepieciešamas? Līdz pat 7. oktobrim Pasaules Optika aicina nodot savas vecās brilles, lai no atdotajām brillēm māksliniece Elita Patmalniece radītu īpašu mākslas darbu. 

Mākslas instalācijas lielumu un apjomus vēl nav iespējams atklāt, jo tas var mainīties atkarībā no briļļu skaita, kas tiks atvēlētas mākslas darbam. Jau akcijas pirmajās dienās ir atnestas vairāk nekā 100 brilles, kāda dāma atnesa 12 – visas dzīves laikā saglabātās, viņas pirmajām brillēm šobrīd vairāk nekā 30 gadi. 

Elita Patmalniece, māksliniece un idejas autore: “Mūsdienas var dēvēt par mantu pārbagātības laikmetu, un ir svarīgi ik pa laikam atbrīvoties no vecā. Ir izaicinājums izdomāt jaunus veidus kā iedzīvināt radošumu praktiskās lietās. Arī šīs akcijas ietvaros tik praktiska lieta kā vecās brilles kļūs par radošuma izpausmi. Akcents - gaisma, ko uztveram ar savām acīm. Viscaur darbā ietveršu sev raksturīgus mākslinieciskās izpausmes elementus.”

Iesaistoties akcijā un nododot vecās brilles, cilvēki tiks aicināti parakstīties īpašā sarakstā, kas vēlāk tiks nodots māksliniecei E. Patmalniecei. Paredzēts, ka cilvēku vārdi un uzvārdi, kuri parakstījušies, parādīsies mākslas darba fināla stadijā kā cilvēki, kuri piedalījušies šī darba tapšanā. Pasaules Optika darba izstrādes procesā sociālajā vietnē Facebook informēs gan par mākslas darba procesa gaitu, gan cilvēku iesaisti projektā. 

Norisinoties akcijai, cilvēkiem jebkurā Pasaules Optikas salonā ir iespēja nodot sev vairs nevajadzīgās brilles, tās dāvinot mākslai un papildus izmantojot iespēju saņemt 20% atlaidi jaunu lēcu un briļļu ietvara iegādei, pasūtot pilnu briļļu komplektu. 

Pasaules Optika atbalsta šo akciju, jo pētījumi apliecina, ka cilvēki vecās brilles neizmet, bet glabā tās, aizņemot vietu skapjos un nodarot iespējamu kaitējumu redzes veselībai, gadījumā, ja brilles vairs nav atbilstošas un tās tiek nēsātas. Der atcerēties, ka redzes pārbaudi vēlams veikt ne retāk kā vienreiz gadā, lai noskaidrotu, vai brilles, ko nēsājat, vēl pilda savas funkcijas. 

Vairāk informācijas par konkrēto akciju visos  Pasaules Optika salonos  un www.pasaulesoptika.lv sadaļā “Aktuāli”. 

Dzīvesstils