Meža ugunsnedrošais laikposms ir noslēdzies

Valsts meža dienests  ar 30. septembri atcēla meža ugunsnedrošo laikposmu*. Lēmums par ugunsnedrošā laikposma beigšanu tika pieņemts, pamatojoties uz hidrometeoroloģiskajām  prognozēm, jo ir iestājies lietaināks un vēsāks laiks, kad ugunsgrēka izcelšanās un izplatīšanās iespēja mežā būtiski samazinās. 

Pēc operatīvās informācijas šogad valstī dzēsti 907 meža ugunsgrēki, kopējā uguns skartā platība meža zemēs  ir 2750,5 hektāri. Šajā sezonā meža ugunsgrēku skaits un it sevišķi platība ir lielākā pēdējo gadu laikā, salīdzinājumam, 2017. gadā tika atklāti un dzēsti 423 meža ugunsgrēki ar kopējo uguns skarto platību 265 hektāri, savukārt 2016. gadā bija 472 mež ugunsgrēki (311 hektāri), bet 2015. gadā – 704 (540 hektāri).

Šogad meža ugunsnedrošajā laikposmā lielākie meža ugunsgrēki bija Valdgales pagastā –  1353 hektāri, Ādažu poligonā – 777 hektāri un Ramatas pagastā – 240 hektāri. No 907 reģistrētajiem meža ugunsgrēkiem, 14  reizes meža ugunsgrēki izcēlušies zibens spēriena rezultātā, un arī Ramatas pagastā meža ugunsgrēka  izcelšanās iemesls bija zibens, kas iespēra nokaltušā priedē, purva saliņā. 

Kopumā 2018. gadā vislielākais meža ugunsgrēku skaits, līdzīgi kā iepriekšējos gados, reģistrēts Rīgas reģionālās virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā, kur  bijuši 462 meža ugunsgrēki, kas ir gandrīz puse no kopējā meža ugunsgrēku skaita valstī. Pārsvarā visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni. Diemžēl vēl joprojām daļa meža ugunsgrēku izceļas ļaunprātīgas dedzināšanas rezultātā, šogad tādi gadījumi bijuši 29 reizes.

Vienlaikus Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas speciālisti atgādina, ka, neskatoties uz meža ugunsnedrošā laikposma beigšanos, mežā ir aizliegts dedzināt atkritumus, dedzināt ciršana atlikumus vai kurināt ugunskuru tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem, dedzināt vai kurināt ugunskuru, ja kūdras slānis ir biezāks par 0,5 metriem.

Valsts meža dienests izsaka pateicību saviem sadarbības partneriem – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, AS „Latvijas valsts meži”, SIA „Rīgas meži”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām un pašvaldībām par atsaucību un atbalstu meža ugunsgrēku atklāšanā, dzēšanā un uzraudzībā un īpašs `paldies` tiem iedzīvotājiem, kuri bez aicinājuma un pēc savas iniciatīvas palīdzēja meža ugunsgrēku dzēšanā.

Valsts meža dienests aicina, arī tagad, uzturoties mežā, būt uzmanīgiem ar uguni, jo  īslaicīgi var  būt sauss laiks, kad ir  iespējama meža ugunsgrēka izcelšanās.

Dzīvesstils