Politiski represētie un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems 100 eiro atbalstu

Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu. Tas tiek piešķirts, ņemot vērā šo personu likteni, no kuriem lielākā daļa cietusi no komunistiskā režīma, turklāt ar katru gadu šīs kategorijas iedzīvotāju skaits samazinās, daudziem pasliktinās veselība.

Minētā atbalsta piešķiršanu nosaka  personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”, kas otrdien, 28. augustā, pieņemts valdības sēdē.

Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā. Atbalsts paredzēts, lai atbalstītu projektā minētās personas, tādējādi atbalsta saņēmēja nāves gadījumā to nav tiesības pieprasīt un piešķirt citai personai.

Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Paredzams, ka VSAA atbalstu varētu sākt izmaksāt novembrī un tas tiks izmaksāts visiem atbalsta saņēmējiem ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personai atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums. Savukārt personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmēji ir tiešā vai netiešā veidā cietuši no totalitāriem režīmiem, atbalsts ir pielīdzināms kompensācijai par radītajiem zaudējumiem. Līdz ar to tas netiek ietverts gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tāpat rīkojums paredz ieteikt pašvaldībām atbalsta saņēmējiem izmaksāto atbalstu neņemt vērā ienākumos, novērtējot klienta materiālos resursus, pieprasot sociālo palīdzību.

Dzīvesstils