Sirdsdarbs, kas ikdienu pārvērš piedzīvojumā

Smaidīgi bērni, kuri lec peldbaseinā un laižas pa piepūšamo atrakciju slidkalniņu. Ciemos atbraukuši suņu saimnieki ar saviem mīluļiem, kuri apmācīti tā, lai varētu piedalīties kopā ar bērniem dažādās atrakcijās. Jauns, atraktīvs mūzikas skolotājs, kurš uz ģitāras pavada nometnes himnu, nedaudz piemirst dziesmas vārdus, bet apkārt stāvošie bērni kā savējam mīļi un nedaudz jokodamies atgādina nākamo pantiņu… Šādi un vēl daudzi citi atmiņu video atgādina par Latvijas Bērnu fonda rīkotājām vasaras nometnēm, kur desmit piedzīvojumiem bagātas dienas pavada gan bērni ar īpašām vajadzībām, gan bērni no audžuģimenēm, gan vardarbībā cietušie bērni un bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Lai bērniem arī šogad būtu iespēja piedzīvot neaizmirstamus un iedvesmojošus  mirkļus, Latvijas Bērnu fonda ļaudis strādā jau tagad, par spīti tam, ka mūsu visu tuvākā nākotne šobrīd ir neziņā tīta.

Latvijas Bērnu fonds vasaras nometnes rīko jau no 1992. gada. Pērn – 2019. gadā, pateicoties ziedotājiem un atbalstītājiem, tika noorganizētas 23 vasaras nometnes, kur bez dalības maksas varēja atpūsties 600 bērni no visas Latvijas.

Lai sarīkotu un novadītu nometnes, to vadītāji par nākamo gadu sāk domāt gandrīz uzreiz pēc tam, kad beidzas jau noorganizētā nometne. Darbs nometnē ir visu vadītāju, audzinātāju, aprūpētāju, mediķu un nodarbību vadītāju sirdslieta. 

“Nometne nevar rasties ne pāris nedēļu, ne mēneša laikā. Mēneša laikā varbūt var, bet tad tas būs “ķeksītis”...  Šīs nometnes atšķiras ar to, ka dienas kārtība jāplāno tā, ka nedrīkst būt laiks, kad nav ko darīt. Bērni ar īpašām vajadzībām nespēj paši aizpildīt savus brīvos brīžus, tādēļ vairāk vai mazāk, bet kaut kādām aktivitātēm ir jābūt,” tā stāsta viena no nometņu vadītājām Gunita Meiere.

 Gunita ir Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektu vadītāja un vēstures un ģeogrāfijas skolotāja, kā arī  Ēdoles pamatskolas skolotāja, bet Bērnu fonda rīkotās vasaras  nometnes vada jau 22 gadus. Lai atkal varētu sarīkot nometni Liepājā pie jūras, kur bērni jūtas ļoti labi, vietu šī gada vasaras nometnei Gunita jau rezervējusi janvārī. 

“Lai arī saprotu, ka nekad vairs mums dzīve nebūs tāda kā līdz šim, es neesmu liela pesimiste un esmu pārliecināta: nometnei ir jābūt! Tāpēc man prātā jau rosās visādas domas, kas būs un kā būs.”

Šīs vasaras nometnes tēma vēl ir noslēpums, bet iepriekšējo nometņu nosaukumi liecina, ka visas desmit nometnes dienas ir pārsteidzošiem notikumiem bagātas. Ierastā bērnu nometņu dienas kārtība: rīta rosme, maltītes, praktiskās nodarbības, diendusa utt., ir “ietērptas” vienojošā tēmā: “Pūķa lidojums”, “Augusta brīnumi”, “Bagātību sala”, “Brīnumu kuģis”, “Kukaiņu pasaules noslēpumi” u.c. 

Tēmas ideju bieži vien pasaka priekšā nometnes vieta. Pagājušajā gadā Gunitas vadītā nometne norisinājās atpūtas kompleksā Bernātos.

 “Tur pie jūras ir ļoti skaists senu priežu mežs. Tāpēc nometnes tēmu izvēlējāmies “Kāpu priedes stāsts” – leģenda, ko pēc tam varējām dažādi “apspēlēt”. Tematiski visa dzīve un darbības mums notika ap šo vienu izvēlēto priedi. No rīta bērniem bija  atstātas vēstulītes no kāpu priedes. Vēstulē tika norādīts, kāds ir šīs dienas uzdevums. Mēs zīmējām, līmējām un veidojām darbiņus no dažādiem priežu materiāliem. Gājām ekskursijās, kuru galamērķi arī uzdeva priede. Braucām, pētījām, izzinājām. Nometnes beigās demonstrējām vecākiem veselu uzvedumu. Priedi bijām “apdzīvojuši” no visām pusēm.”

Šī būs jau  piecpadsmitā vasara, kopš Jelgavas slimnīcas “Ģintermuiža” medmāsa Elga Zaķe savā atvaļinājumā laikā strādās Bērnu fonda nometnē, kas tiek organizēta Jelgavā vai tās apkārtnē. Pēc Elgas domām, gadu gaitā šajā nometnē ir izveidojusies ļoti laba darbinieku komanda, kas bērniem patīk: “Ir tādi kā es – ar lielāku  dzīves pieredzi, pie kuriem bērni skrien samīļoties, iesēsties klēpī un kurus viņi uztver kā sargātājus un glābējus. Pie manis skrien ar vismazāko nobrāzumu vai pumpiņu, lai es noteikti uzlīmēju kādu plāksteri. Vislabāk tādu – ar puķītēm vai zvēriņiem. Arī sūkājamās konfektes, ja gadījumā nedaudz sāp kakls, man vienmēr ir kabatā. Un tad, kad bērns jūtas samīļots un apčubināts, viņš aizskrien pie nodarbību vadītājiem, kuri mums ir jauni, atraktīvi un ideju pilni un ar kuriem viņi kopā var skriet, spēlēt bumbu, muzicēt un justies kā līdzīgs ar līdzīgu.”

Arī ikdienas darbā Elga redz un ļoti labi zina, ko nozīmē dzīvot un strādāt kopā ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības: “Bērniņi, īpaši, kuri  ir ratiņkrēslos, – tās ir neiedomājami fiziski smagas ikdienas rūpes vecākiem. Ar šīm nometnēm mēs dodam iespēju 10 dienas mammītēm, vecākiem vienkārši atpūsties, aizbraukt kaut kur. Es saku, kā ir reālajā dzīvē. Viņi netiek nekur. Var redzēt, ka mammas pēc šīm 10 dienām atbrauc atpūtušās, priecīgas un sailgojušās pēc saviem bērniem…”

Topošā farmaceite Zane Zaķe ir Elgas meita. Viņa  jau piekto gadu strādās nometnē kā rokdarbu un mākslas pulciņa vadītāja. Savulaik Elga piekritusi strādāt nometnē, ja varēs ņemt līdzi arī Zani, jo citādi toreiz astoņus gadus vecajai meitai nebija, kur palikt. Tagad Zane no nometņu dalībnieces ir kļuvusi par nometņu darbinieci: “Es pati kā dalībnieks ļoti gaidīju šīs nometnes. Tas vien, ka tagad tur strādāju, liecina, ka nespēju sevi iedomāties bez šīm 10 dienām katru vasaru. Sākumā strādāju kā aprūpētāja, pēc tam “izaugu” par nodarbību vadītāju.  Domāju, ka arī tagad bērni gaida šo piedzīvojumu visu gadu. Šī pieredze, ko gūst nometnēs gan bērni, gan audzinātāji, ir neatsverama. To nekā citādi nevar iegūt, kā tikai kopīgi darbojoties un mācoties palīdzēt cits citam.” 

Arī mākslas eksperts Rolands Melderis ar Latvijas Bērnu fonda rīkotājām nometnēm sākumā iepazinies kā to dalībnieks, jo  abi ar brāli devušies līdzi savai mammai, kura tur strādājusi. Tagad Rolands nometnēs ir audzinātājs un liek lietā arī savas mūzikas pedagoga prasmes. Zinot, ka daudzi bērni nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, Rolands uzsver nometnes sniegto iespēju šiem bērniem izjust, ko nozīmē tieši viņiem veltīta uzmanība: “Šīs nometnes ir iespēja bērniem normāli socializēties. Būt brīvā atmosfērā, vidē, kur par karu tiek domāts. Bieži vien bērni pienāk klāt un vienkārši grib parunāties. Viņiem ir beidzot dzīvē iespēja aprunāties ar kādu, kurš uzklausa. Tāds arī ir mūsu darbs ‒ veltīt uzmanību un atrast laiku katram nometnes dalībniekam. Nevis tikai novadīt kādu spēli vai sacensības, bet parunāt arī par ikdienišķām lietām, jo daudziem bērniem šādas it kā pašsaprotamas iespējas ikdienā nav.” 

Par ļoti iecienītām un pieprasītām laika gaitā ir izveidojušās integrējošās nometnes.  Nometnē piedalās 15 bērni ar īpašām vajadzībām un 15 bērni, kuriem nav veselības problēmu. 

Rolands domā, ka bērniem, kuriem nav veselības problēmu, šī integrējošā nometne savā ziņā ir pat svarīgāka pieredze: “Nometnes pirmajās dienās mēs mācām veselajiem bērniem, kā ir jāpalīdz gan pieturēt ratiņkrēslu, gan padot roku. Taču paiet dažas dienas un es redzu, ka bērni paši bez atgādinājuma sāk saprast, kurā brīdī un kā ir jāpalīdz. Viņi paši automātiski to sajūt, neapiet garām. Bērni sāk apzināties, ka ir līdzās kāds, kam nepieciešama palīdzība, ka jāvelta tikai dažas minūtes sava laika un uzmanības, lai palīdzētu tiem, kuri paši nespēj vieni tikt galā. Līdz ar to bērni, kam ir veselības problēmas, šajās nometnēs nejūtas atstumti, jo mums viss notiek kopā.”

Santa Ķeķe strādā Viduskurzemes pamatskolas attīstības centrā par internātskolas audzinātāju un rokdarbu skolotāju. Viņas ikdienas darbs ir saistīts ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Latvijas Bērnu fonda rīkotajās nometnēs Santa ir audzinātāja. Viņa uzskata, ka integrējošās nometnes ir ļoti būtiskas gan bērniem ar veselības problēmām, gan arī veselajiem bērniņiem: 

“Bērniem ar īpašajām vajadzībām šīs nometnes ir iespēja pabūt vidē kopā ar veselajiem bērniem. Viņiem ir svarīgi sajust, ka viņus pieņem, jo nometnēs visi ir draudzīgi. Neviens nevienu neizsmej, neapvaino. Protams, reizēm sadzīvē  gan vieniem, gan otriem parādās raksturi, bet mēs ar bērniem to vēlāk pārrunājam un visi pārpratumi tiek atrisināti. Tieši tāpat bērniem bez veselības problēmām šis nometnes laiks ir vērtīga dzīves skola. Viņi mācās pieņemt, saprast un palīdzēt vājākajiem.”

Šis pavasaris nevienam nav viegls, bet īpaši grūts tas ir bērniņiem ar nedziedināmām veselības problēmām. No internātskolas, kur strādā Santa, visi bērni ir aizvesti mājās pie ģimenēm un audžuģimenēm. Visi mācās attālināti: “Man šķiet, ka tieši šogad šajā situācijā, kad bērni neapmeklē skolas, pavada visu laiku mājās, komunikācijas un saskarsmes ar saviem skolasbiedriem nav, iespēja vasarā pabūt mūsu nometnē ir īpaši svarīga. Turklāt vecākiem, kam ir bērniņi ar veselības problēmām, šis periods ir ārkārtīgi grūts, jo bērni visu laiku ir mājās. Turklāt bērniem ar īpašām vajadzībām bieži vien ir daudz grūtāk mācīties attālināti, viņi datoru nepārvalda tik veikli kā citi viņu vienaudži. Līdz ar to vecākiem šīs mācības ir dubulta slodze, kas jau tā sarežģīto un nebūt ne vieglo ikdienu padara daudz smagāku.”

Mēs visi šajā laikā dzīvojam ar cerībām, ka pēc iespējas ātrāk piedzīvosim dienu, kad koronavīruss, kas ir pārvērtis mūsu ikdienu līdz nepazīšanai, būs uzveikts, un dzīve atkal atgriezīsies ierastajā ritmā. Šajā laikā mēs visi sākam novērtēt pierastas un ikdienišķas lietas, kurām līdz šim pat nepievērsām uzmanību: iespēju doties izbraukumos, satikties ar draugiem, doties uz koncertiem, teātri, kino, piedalīties sporta spēlēs un vērot tās. Tādēļ palīdzēsim bērniem, no kuriem daudzi šīs ikdienišķās lietas spējuši novērtēt vienmēr, piedzīvot tās arī šovasar Latvijas Bērnu fonda rīkotajās vasaras nometnēs.   

Jau šobrīd darbojas ziedojumu tālrunis – 90006484, uz kuru piezvanot, iespējams ziedot 1,42 eiro. Tāpat ziedot iespējams internetā, Latvijas Bērnu fonda mājaslapā www.lbf.lv, atstājot anonīmu ziedojumu kādā no visā Latvijā izvietotajām ziedojumu kastītēm ar Latvijas Bērnu fonda logo vai veicot pārskaitījumu nodibinājumam “Latvijas Bērnu fonds” (reģ. nr. 40008018725, a/s “SEB BANKA”, konta nr. LV42UNLA0002000707402), kā maksājuma mērķi norādot “Vasaras nometnes”. Ziedot var arī, izmantojot Mobilly lietotni.

Ģimenes bērnus ar īpašām vajadzībām Fonda rīkotajām nometnēm var pieteikt mājaslapā www.lbf.lv, aizpildot pieteikuma anketu sadaļā “Nometnes”.

20200601-1246-nepaej-garam-latvijasbernu


Dzīvesstils